ပညာတတ္ဆိုတာဘာလဲ

အကိုႀကီး ကိုေအာင္ေဇာ္ဝင္းက ကၽြန္ေတာ္႔ကို ဆံုးမတဲ႔ အေနနဲ႔ ပို႔ေပးခဲ႔တဲ႔ သူေရးတဲ႔ အဖိုးတန္ ေဆာင္းပါ...
Read More
ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ပညာေရးအတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလး အႏၲရာယ္ရွိတဲ႔ ကိစၥပဲလို႔ ယူဆမိတဲ႔အတြက္ ေစတနာ သန္႔သန္႔နဲ႔ အမုန္းခံၿပီး တင္ျပလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ေက်ာင္းေတ...
Read More

Internet, Facebook ႏွင္႔ ေမတၱာစာ

အခုတေလာ အင္တာနက္၊ ဂိမ္းနဲ႔ FaceBook စတာေတြရဲ႕ လူငယ္ေတြအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို သံုးသပ္ ေျပာဆိုၾ...
Read More