သံုးဖတ္ျမင္ ေဘာလံုးေလးပါ....


ဒီ 3d soccer ေလးက ခ်န္းခ်န္းအတြက္ တျခားနည္းလမ္းရွာမေတြ့ေစခဲ့တဲ့ auto CAD drwing ေလးပါ..

auto CAD forum ထဲမွာ ဆြဲနည္းကို ကိုေဆြးေႏြးေပးတာကိုဖတ္ျပီး အဲ့ဒိအတိုင္းဆြဲခဲ့ရပါတယ္...
ပိုလြယ္မယ့္တျခားနည္းလမ္းကို မစဥ္းစားတတ္ေအာင္ပါပဲ...
နည္းလမ္းသိမယ့္သူမ်ားရိွရင္ share ေပးေစခ်င္ပါတယ္..
ခ်န္းခ်န္းဆြဲတုန္းက ေတာ့ point file တစ္ဖိုင္ကို run ျပီး coordinate ေတြကို အရင္ ယူျပီးဆြဲခဲ့တာပါ။
လက္လည္း၀င္ပါတယ္ ...အေရွ့က ေနာင္ေတာ္ၾကီးေတြသာ ဆြဲနည္းကို မေဆြးေႏြးေပးရင္ ခ်န္းခ်န္းေတာ္ေတာ္ေခါင္းကိုက္ရမယ့္ ပံုပါ..

ခင္မင္ေလးစားလ်က္
ခ်န္းခ်န္း

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+