သံုးဖတ္ျမင္ Screw Driver ေလးပါ....


ပထမ စၾကၤာပံုေလးက auto CAD 2007 မွပါလာတဲ့ sweep ဆိုတဲ့ command အသစ္ေလးကို အဓိက သံုးထားတာပါ...ခု 3d Screw Driver ေလးကေတာ့ Loft ဆိုတဲ့ command ကို အဓိကသံုးျပီး ဆြဲထားတာပါ...
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အပ်င္းေျပေပါ့....
loft ဆိုတဲ့ command ရဲ့သေဘာက section ( polyline, spline....) စတဲ့ ေဘာင္ပိတ္ေတြကို ေျပျပစ္တဲ့ solid တခုအျဖစ္ဖန္တီးေပးတာပါ.. ခုပံုမွာေတာ့
Guide ဆိုတဲ့ option ကို သံုးထားတာပါ...
loft command ကို auto CAD 2007 မွာရွင္းခဲ့တာက ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္းေတြရဲ့ ကြန္တို ေတြကို section အျဖစ္သံုးျပီး ထုတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးတဲ့ဥပမာပံုေလးနဲ့ပါ...

ခင္မင္ေလးစားလ်က္

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+