အေျကြးက်န္ေနတဲ့ 3dေဘာလံုးေလးပါ


ခ်န္းခ်န္းျပန္လုပ္ျဖစ္တဲ့ 3d soccer flash file ေလးပါ...
အသံေတာ့ထည့္မထားပါ၀ူး
point file အတြက္ lisp ကိုဒီကယူပါ..

ခင္မင္ေလးစားလ်က္
ခ်န္းခ်န္း

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+