မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ား

ညီမေလး KPZ ရဲ႕ ခြင္႔ျပဳခ်က္နဲ႔ သူေရးသားထားခဲ႔တဲ႔ ေအာ္တိုကတ္ အေျခခံေလးမ်ားကို ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖၚျပေပးလိုပါတယ္။ မူရင္းကို ဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုသူမ်ားကေတာ႔ ဒီမွာ ဖတ္နိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။


ဒီပံုကိုၾကည့္၍ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ား ဆြဲသားျခင္းကို ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါတယ္။

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+