မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ျခင္း

ညီမေလး KPZ ရဲ႕ ခြင္႔ျပဳခ်က္နဲ႔ သူေရးသားထားခဲ႔တဲ႔ ေအာ္တိုကတ္ အေျခခံေလးမ်ားကို ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖၚျပေပးလိုပါတယ္။ မူရင္းကို ဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုသူမ်ားကေတာ႔ ဒီမွာ ဖတ္နိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

AutoCAD ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေျခခံမ်ားကို အေတာ္အသင့္ ေလ့လာၿပီးၿပီမို႔ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုကို လုပ္ၾကည့္ၾကရေအာင္။
ဒီပံုဟာ Line ေတြနဲ႔သာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ Guide Plate ပံုပါ။ Command ကိုေတာ့ ႀကိဳက္ရာနည္းႏွင့္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။

Command : Line
Specify first point : အမွတ္ A ေနရာကို Click လုပ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ မူလအမွတ္ ( 0,0 ) ဟုသတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။
Specify next point: @6,0
Specify next point: @0,1
Specify next point: @-1.5,0
Specify next point: @0,1.5
Specify next point: @1.5,0
Specify next point: @0,1
Specify next point: @-2.5,0 ( Enter )

Command : Line
Specify first point : အမွတ္ A ေနရာကို Click လုပ္ပါ။
Specify next point:@0,3.5
Specify next point:@1.5,0
Specify next point:@0,-1.75 ( Enter )

C အမွတ္ႏွင့္ B အမွတ္ကို Line Command ျဖင့္ဆက္လိုက္ပါ။
ေနာက္ဆက္တြဲ ေလ့က်င္ခန္း

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+