ေနမုန္တိုင္းဆိုတာ ဘာလဲ ?

ေနမုန္တိုင္းဆိုတာ ေနမ်က္နွာျပင္ေပၚမွာ ျဖစ္တတ္တဲ႔ ေတာ္ေနဒို မုန္တိုင္းကို ေျပာတာ ထင္ပါတယ္..။ Discovery မွာႀကည္႔ဘူးတာကေတာ႔ ကမၻာေပၚက ေတာ္ေနဒိုလိုပါပဲ..။ အတြင္းမွာ ၀ဲလွဲ႔တိုက္ခတ္ေနတဲ႔ အရွိန္က 0.5 million km/hour ရွိပါတယ္တဲ႔..။ ေနရဲ႔ မ်က္နွာျပင္မွာရွိေနတဲ႔ ဂက္စ္ေတြရဲ႔ လည္နွုန္းထက္ အတြင္းဘက္ တစ္လႊာျခင္း တစ္လႊာျခင္းမွာ လည္ပါတ္ေနတဲ႔ နွုန္းက ပိုပိုျပီး ျမန္သြားတဲ႔ အတြက္ အဲဒီလည္နွုန္းမတူညီမွုက မုန္တိုင္းကို ျဖစ္ေစတာလို႔ ေျပာပါတယ္ဗ်ာ..။ ေနာက္တစ္ခုက ေနရဲ႔အီေကြတာမွာ တစ္ပါတ္လည္ဖို႔ ၂၆ ရက္ႀကာေပမယ္႔ ၀င္ရိုးစြန္းဘက္ေတြမွာေတာ႔ တစ္ပါတ္လည္ဖို႔ ၃၇ ရက္ႀကာပါတယ္တဲ႔..။ အဲဒီလို မတူညီမွုဟာ ေနရဲ႔ magnetic field ေတြကို ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစပါတယ္..။ ကမၻာမွာလို north pole နဲ႔ south pole ႀကားရွိေနတဲ႔ field လမ္းေႀကာင္းေတြလိုမဟုတ္ပဲ.. သူရဲ႔မ်က္နွာျပင္ေပၚမွာပဲ ( ဂငယ္) ေလးေတြကို အစီအစဥ္မက် ေမွာက္ခ်ထားသလို သံလိုက္အားလမ္းေႀကာင္း ေကြးေကြးေလးေတြကို ျဖစ္ေစတာပါ..။ မီးေလာင္ေနတဲ႔ ဂက္စ္ေတြက အဲဒီလမ္းေႀကာင္းေကြးေလးေတြအတိုင္းလည္ပါတ္တဲ႔အခါ ေနေပၚမွာ ျပင္ညီမဟုတ္ပဲ အဲဒီလို အခံုးေတြ အတန္းေတြနဲ႔ ျပည္႔ေနတာကို ျမင္ရတာပါတဲ႔..

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+