Understanding and application of Windows XP command line utility in real life (၁)

ဒီ ေဆာင္းပါးကို ပလန္းနက္ မွာ က်က္စားစဥ္က ပံုမွန္ေရးျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ပ်င္းတာနဲ႔ သိမ္းမထားမိဘူး။ ေနာက္ ပလန္းနက္ ဆာဗာ ေၾကာင္ေတာ႔ ကုန္ပါေလေရာလား။ အဲဒီထဲက စျပီး ကြန္ျပဴတာအေၾကာင္းမေရးေတာ႔တာ နွစ္ နွစ္ေလာက္ရွိပါျပီ။ ခု စီေဘာက္စ္ မွာ တစ္ေယာက္က ေတာင္းဆိုလာတာ ကို သတိရလို႔ ရွိသေလာက္ ျပန္တင္ေပးလိုက္ရေၾကာင္းပါဗ်ာ။

မိတ္ဆက္
အစပထမတြင္ကြၽန္ေတာ႔အေနျဖင္႔ command line utility အေၾကာင္းေရးရန္ မ၀ံ႔မရဲျဖစ္ေနမိသည္။ လြန္စြာရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ Microsoft ၏ Windows operating system က user မ်ားကို command မ်ားအစား visual interface မ်ားျဖင္႔ ခိုင္းေစ အသံုးျပဳခြင္႔ေပးထားၾကျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုကလည္း command မ်ားျဖင္႔အသံုးျပဳရျခင္းကို ေခတ္ေနာက္က်ေနခဲ႔ေသာ နည္းပညာတစ္ခုဟု ထင္ျမင္တတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႔ကလည္း hacker မ်ားအသံုးျပဳရန္သက္သက္ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ထားၾကသည္။ beginner မ်ားအေနျဖင္႔မူ မိမိတို႔၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ Windows system တြင္ command line utility ပါရွိသည္ကိုပင္ မသိၾကေပ။ မၾကာမီက အေမရိကေရာက္ ျမန္မာတစ္ေယာက္မွ email ျဖင္႔ command မ်ားကို မည္သို႔ေလ႔လာရမည္ ကို အေမးရွိဖူးသည္။ ထို႔ျပင္ computer အထူးျပဳျဖင္႔ သင္ၾကားေနၾကေသာ beginner student မ်ားက ေမးျမန္းၾကသည္ကိုလဲ မၾကာခဏ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ကြၽန္ေတာ္၏ စိတ္ထဲတြင္ ၄င္းအေၾကာင္းမ်ားကို အျပည္႔အစံု မဟုတ္သည္႔တိုင္ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းအျဖစ္ တင္ျပလိုေသာ ေစတနာျဖင္႔ မိမိနားလည္သမွ် လက္ေတြ႔ဘ၀တြင္ အသံုးမ်ားေသာ command မ်ားႏွင္႔အသံုးျပဳပံုမ်ားကို ေရးသားတင္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သမိုင္းေၾကာင္း
Windows XP command line utility အေၾကာင္းမေျပာမီ ၄င္း၏ ျဖစ္ေပၚလာပံု သမိုင္းေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို အနည္းငယ္ေျပာျပလိုပါသည္။ command line utility ၏ အစမွာ မ်ားစြာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းလွပါသည္။ ၁၉၈၀ ျပည္႔နွစ္မ်ားတ၀ိုက္တြင္ IBM company က မည္သူမဆို လြယ္ကူစြာ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳနိုင္ရန္ တစ္ကိုယ္ေရသံုး ကြန္ျပဴတာ (PC) မ်ားထုတ္လုပ္ရန္စီစဥ္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းကြန္ျပဴတာမ်ားကို ေမာင္းႏွင္ခိုင္းေစရန္ operating system(OS) အဆင္သင္႔မရွိေသးေပ။ ထိုအခ်ိန္က ထြက္ရွိသမွ် အေကာင္းဆံုး OS မွာ ဂယ္ရီေကဒယ္ (Gary Kildall) ၏ CP/M (Control program for Microcomputers)) ျဖစ္သည္။ Gary သည္ computer နယ္ပယ္တြင္ PhD ရရွိထားျပီး သူ၏ OS မ်ားမွာ ထိုစဥ္က အေအာင္ျမင္ဆံုးလည္းျဖစ္ခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ IBM က ပထမဆံုး Gary ကို ဆက္သြယ္ခဲ႔သည္။ သို႔ရာတြင္ Gary က IBM ႏွင္႔စာခ်ဳပ္ ခ်ူပ္ဆိုရန္ ျငင္းပယ္လိုက္ရာမွ Bill Gates ႏွင္႔ဆက္သြယ္ကာ Microsoft company ႏွင္႔စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္။ ထိုစာခ်ဳပ္အရ Microsoft က Gary ၏ CP/M OS ကို တိုက္ခိုက္ေခ်ဖ်က္ရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ OS တစ္ခု ေရးေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင္႔ Microsoft ၏ ပထမဦးဆံုး OS ျဖစ္ေသာ Microsoft Disk Operating System ေပၚထြက္လာခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
တကယ္ေတာ႔ MS DOS သည္ Seattle Computer Products မွ programmer Tim Paterson ေရးသားထားေသာ QDOS (Quick and dirty operating system) ကိုအေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ QDOS သည္လည္း Gary ၏ CP/M ကိုပင္ မွီး၍ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ Paterson က CP/M ၏ manual ကို၀ယ္ယူခဲ႔ျပီး ေျခာက္ပတ္အတြင္း QDOS ကိုအျပီးေရးသားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ QDOS သည္ CP/M ႏွင္႔ တရား၀င္ ကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိသည္။ Microsoft က ၄င္း QDOS ကို ေဒၚလာ 50000 ႏွင္႔ Microsoft company မွ၀ယ္ယူကာ အနည္းငယ္ျပဳျပင္၍ MS DOS ဟု အမည္ေျပာင္းေပးကာ IBM ႏွင္႔ အျခား တစ္ကိုယ္ေရသံုး ကြန္ျပဴတာမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ company မ်ားအား လိုင္စင္ယူ ၍ ေရာင္းခ်ခဲ႔ရာမွ DOS (Disk operating system) ကို တြင္က်ယ္စြာ စတင္အသံုးျပဳလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Paterson သည္ Seattle Computer Products မွအလုပ္ထြက္၍ Microsoft ႏွင္႔ပူးေပါင္းခဲ႔သည္။ ထိုစဥ္က Paterson ေျပာခဲ႔ေသာ စကားတစ္ခြန္းမွာ သမိုင္းတြင္ခဲ႔သည္။ သူက (Life begins with a disk drive) ( ဘ၀ ဟာ disk drive တစ္ခု မွအစျပဳသည္ ) ဟုေျပာခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းေျပာခဲ႔သလိုပင္ DOS ေၾကာင္႔ လူမ်ား၏ လူေနမွဳဘ၀ စတင္ေျပာင္းလဲလာခဲ႔ရသည္ဟု ဆိုခ်င္က ဆိုႏိုင္ေပသည္။
သို႔ေသာ္ Apple company မွ Macintosh OS ႏွင္႔ Microsoft မွ Windows OS ကို စတင္ မိတ္ဆက္လာသည္႔အခါ လူအမ်ားက အလြယ္တကူအသံုးျပဳနိုင္သည္႔ Visual interface စံနစ္ကို တစ္ခဲနက္ အားေပးခဲ႔ၾကသည္။ ထိုအခါမွ အစျပဳ၍ DOS ၏ အေရးပါမွဳေမွးမွိန္လာခဲ႔သည္။ သို႔ရာတြင္ အစပ်ိဳး Windows OS မ်ားသည္ DOS ေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ interface program တစ္ခုသာျဖစ္ခဲ႔သည္။ သို.ရာတြင္ ေနာက္ပိုင္း Windows OS မ်ားသည္ ျပည္႔စံုေသာ Visual interface OS မ်ားျဖစ္လာျပီး DOS သည္ ၄င္း Windows မ်ား၏ ေအာက္ မွ command shell တစ္ခုအျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲခဲ႔ရသည္။
ထိုသို႔ User အမ်ားစု၏ ေမ႔ေပ်ာက္ျခင္းကို ခံရေသာ္လည္း command မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ကြန္ျပဴတာအား ခိုင္းေစရာတြင္ အားသာခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေပေသးသည္။ ၄င္းအားသာခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္ထားၾကေသာ administrator မ်ားႏွင္႔ hacker မ်ား၊ power user မ်ားက command line utility ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္လက္အသံုးျပဳေနၾကေပသည္။

Ref:
  1. http://en.wikipedia.org/wiki/MS_DOS
  2. http://www.linfo.org/ms-dos.html
  3. http://www.patersontech.com/Dos/Byte/History.html

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+

2 ေယာက္က ဒီလိုေျပာတယ္

အရမ္းေကာင္းတယ္ အစ္ကိုႀကီးေရ... ဒါမ်ိဳးေတြက လိုအပ္လာရင္ တစ္ကယ္ အသံုး၀င္ပါတယ္။ မွ်ေ၀ေပးလို႔ ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ား။

ေက်းဇူးအရမ္းကိုတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား ....