ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို တကယ္ခ်စ္ရင္ ....

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို တကယ္ခ်စ္ရင္ သူျဖစ္ေစခ်င္တဲ႔ ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ိဳး ျဖစ္လာဖို႔ သူ႔စကားကို နားေထာင္ၾကေစလိုပါတယ္။ ကိုယ္လုပ္စရာရွိတာေတြကို တကယ္တန္း ပီျပင္ေအာင္ လုပ္ၾကပါ။ ကိုယ္႔ အရည္အခ်င္းတိုးတက္ေအာင္ ၾကိဳးစားဖို႔ထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို သတိရတယ္၊ လြမ္းဆြတ္ေနတယ္ ဆိုတာက မလံုေလာက္ဖူးလို႔ ျမင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ တကယ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ လုပ္စရာေတြက အမ်ားၾကီး လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ အမ်ားအတြက္လုပ္မလား၊ ကိုယ္႔အတြက္လုပ္မလား .... တကယ္ စိတ္ပါရင္ လုပ္ဖို႔ လမ္းေတြ ျမင္လာပါလိမ္႔မယ္။ အနစ္နာခံ ဖုိ႔ ေတာ႔ လိုမယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္ဗ်ာ။

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+

2 ေယာက္က ဒီလိုေျပာတယ္

္ထပ္တူထပ္မွ်ပါပဲ..ကိုဘလူးဖီးနစ္ခင္ဗ်ာ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုေလးစားရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ေစခ်င္တာကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္သင့္တာေပါ့။