ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ မိတ္ဆက္ (၁)


ယေန႔ေခတ္ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ သတင္းနည္းပညာ အခ်က္အလက္ အခန္းက႑မွာ Digital communication ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ကုိ အသုံးမ်ားလာ ၾကပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ ဆုိေတာ့ အရင္ေခတ္က ဘာသုံးခဲ႔လုိ႔လ ဲဆုိတာ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အားလုံး သိၾကတဲ့အတုိင္း Analog - အင္နာေလာ့စနစ္ေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ကုိ ေျပာင္းသုံး လာၾကသလဲ။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ဟာ အင္နာေလာ့စနစ္ ထက္စာရင္ အဖက္ဖက္က အားသာေနလုိ႔ေပါ့ဗ်ာ။ ေဒတာေတြ ပုိ႔တဲ့ေနရာမွာေရာ၊ ဖမ္းတဲ့ေနရာမွာပါ တိက် ျမန္ဆန္ ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆားကစ္ေတြဟာ အင္နာေလာ့ဆားကစ္ ထက္စာရင္ ပုံပ်က္ျခင္း(distortion) ၊ မလုိအပ္ေသာ အရာေတြ ၀င္ေရာက္ ေနွာက္ယွက္ျခင္း (interference) ေတြရဲ့ သက္ေရာက္မႈဟာ ေလ်ာ့နည္းပါတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆားကစ္ေတြဟာ တည္ေဆာက္တာ လြယ္ကူတဲ့အျပင္ ေစ်းကလည္း ခ်ဳိေသးတယ္ခင္ဗ်။ တျခား အားသာခ်က္ကေတာ့ အမ်ားၾကီးက်န္ေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့မေျပာေတာ့ပါဘူး။ ပထမဦးစြာ ေယဘုယ် ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္အေၾကာင္းကုိ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေျပာျပလုိပါတယ္။

DCS မွာ ပထမဦးဆုံး ေပးလုိတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ (imformation) ကုိ ဘုိင္နရီဂဏာန္းစနစ္ (bits) ကုိေျပာင္းလုိက္ပါတယ္။အဲဒီ process ကုိ formatting လုိ႔ေခၚပါတယ္။အဲဒီ process ကေနရလာတဲ့ bits ေတြကုိ အုပ္စုဖြဲ႔ျပီးတာ့ digital messages (သုိ႔) message symbols အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းပါတယ္။ အခုနက ရလာတဲ့ message symbol m_i(i=1..M)တစ္ခုစီကုိ M member အေရအတြက္ရွိတဲ့ တိက်တဲ့ alphabet အစုတစ္ခုရဲ့ အစု၀င္အျဖစ္ သတ္မွတ္လုိ႔ရပါတယ္။[သေကၤတ m-i ကုိပုံမွာရွာျပီးၾကည့္ပါ။ ဘယ္လုိေရးရမွန္းမသိလုိ႔အဆင္ေျပသလုိေရးလုိက္တာပါ၊ ပုံမွာၾကည့္ရင္ ရွင္းသြားမွာပါ။ စာဖတ္သူကုိေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ] ဥပမာအားျဖင့္ M က ၂ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ message symbol ဟာ ဘုိင္နရီျဖစ္မယ္။ (ဆုိလုိခ်င္တာက အဲဒီ message symbol ကုိ bit တစ္ခုနဲ႔ဘဲဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ M ဟာ ၂ ထက္ၾကီးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ symbol ေတြဟာ bit အေရအတြက္ ၂ နဲ႔အထက္ နဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတာေပါ့။ channel code (error correction code) ကုိအသုံးျပဳတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မွာ ဆုိရင္ အခုနက message symbols ေတြရဲ့ sequence ကုိ channel symbols ေတြရဲ့ sequence အျဖစ္ ေျပာင္းရပါမယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ ေဒတာေတြဟာ bits ပုံစံနဲ႔ဘဲ ရွိေနေသးတယ္။ ဒီပုံစံနဲ႔ transmission channel ေပၚကုိတင္လုိ႔မရပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ transmission channel ေပၚတင္လုိ႔ရေအာင္ modulation လုပ္ရပါမယ္။ pulse modulation ဆုိတာ ဘုိင္နရီအေနအထား ( voltage level 0 or 1) နဲ့ ရွိေနတဲ့ ေဒတာကုိ baseband waveform ျဖစ္ေအာင္ေျပာင္းေပးတာပါ။ baseband waveform ဆုိတာ spectrum တန္ဖုိး frequency 0 Hz နီးပါးကေန အနည္းငယ္ေသာMHz အထိရွိေသာ signal ကုိေခၚတာပါ။တကယ္လုိ႔ RF transmision မွာအသုံးျပဳတဲ့ စနစ္ဆုိရင္ေတာ့ bandpass modulation ထပ္လုပ္ရပါမယ္။ transmission medium (channel,etc) က pulse-like waveformေတြ ျဖတ္သန္းျခင္းကုိ ေထာက္ပံ့ျခင္းမျပဳတဲ့အခါမွာ bandpass modulation ကုိသုံးတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာmedium( channel ) ဟာ bandpass waveform ကုိလုိအပ္လာပါတယ္။ bandpass ရဲ့ frequency spectrum ဟာ baseband frequency spectrum ထက္မ်ားပါတယ္။ source coding ကေတာ့ အင္နာေလာ့ကေန ဒစ္ဂ်စ္တယ္ (A/D) ကုိ ေျပာင္းေပးျခင္းနဲ႔ မလုိအပ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ကုိ ဖယ္ရွားပစ္တာပါ။ Encrypt ကေတာ့ မသိေစခ်င္တဲ့သူေတြ မသိဖုိ႔အတြက္နဲ႔ သတင္းအမွားေတြကုိ ၀င္ေရာက္ မထည့္သြင္းနုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ပါ။ အဓိကကေတာ့ လုံျခဳံေရးအတြက္ပါ။ channel coding ကေတာ့ေပးထားတဲ့ ေဒတာ rate အတြင္းမွာ ျဖစ္နူိင္ေျခရွိေသာ အမွား (probability of error) ကုိ ေလ်ာ့ခ်ဖုိ႔ပါ။ multiplexing နဲ႔ multiple-access ကေတာ့ အျခားေသာ source ေတြကေန ေပၚေပါက္လာနုိင္တဲ့ signals ေတြကုိ ေပါင္းထည့္တာပါ။ အဲဒါမွသူတို႔ ဟာ communications resource (spectrum,time ) ရဲ့ အစိတ္ပုိင္းကို ရွယ္ယာေပးလုိ႔ရမွာပါ။ frequency spread ကေတာ့ သဘာ၀ အေနွာင့္အယွက္နဲ႔ တမင္တကာ ေနွာင့္ယွက္မႈေတြကုိ ကာကြယ္ေပးမယ့္ signal ကုိ ထုတ္ေပးတာပါ။ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ရဲ့ လုံျခဳမႈကုိ တုိးျမွင့္တာပါ။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ source coding , encrypt, channel coding, multiplexing and multiple-access ေတြကေတာ့ အရမ္းအေျခခံက်တဲ့အပုိင္းေတြ မဟုတ္ပါဘူး
Reciver အပုိင္းမွာေတာ့ transmitter အပုိင္းရဲ့ ေျပာင္းျပန္ေပါ့ေလ။ bandpass waveform ကေန demodulator နဲ႔ baseband waveform ရေအာင္ျပန္ေျပာင္းရတာေပါ့။detection ကေတာ့ ရလာတဲ့ baseband waveform ရဲ့ binary bit ေတြကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္တာပါ။ အခုထိကၽြန္ေတာ္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အပုိင္းကေတာ့ DCS စနစ္ရဲ့အၾကမ္းမ်ဥ္းအလုပ္လုပ္ပုံပါ။ DCS စနစ္မွာပါ၀င္တဲ့ ဘေလာက္ တစ္ခုစီကုိ ေနာက္ပုိင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပသြားမွာပါ။

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+

3 ေယာက္က ဒီလိုေျပာတယ္

တန္ဘိုးရွိတဲ့ဗဟုသုတေတြပါ အားလံုးေတာ့နားမလည္ဘူး။

ခင္မင္လ်က္
မသက္ဇင္

ကြ်န္ေတာ္ သိသေလာက္နည္းနည္း ၀င္ျပီး ေဆြးေႏြးပါရေစ။

Source coding နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး နားလည္မွဳနည္းနည္းေလးလြဲေနတယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ Source coding ဆိုတာ ပံုမွန္အားျဖင့္ အင္နာေလာ့ ကေန ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကို ေျပာင္းျပီးမွ လုပ္တဲ့အဆင့္ပါ။ Huffman Coding လို Algorithm ေတြကို သံုးျပီးလုပ္ပါတယ္။ အဓိကရည္ရြက္ခ်က္က efficiency ကိုျမွင့္ဖို႔ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ မၾကာခဏသံုးတတ္တဲ့ Symbol ေတြကို တိုေတာင္းတဲ့ ကုဒ္ေတြနဲ႕ အစားထိုးျပီး အသံုးနည္းတဲ့ Symbol ကို ရွည္လ်ားတဲ့ ကုဒ္ေတြနဲ႕ အစားထိုးတာမ်ိဳးပါ။

အစ္ကုိ bibilophile ခင္ဗ်ား
အခုလုိ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။source coding ဟာ discrete source ကုိေရာ analog soruce ကုိပါ လုပ္လုိ႔ရပါတယ္။ analog source အတြက္ဆုိရင္ သူ႔ရဲ့ efficiency က source waveform ရဲ့ amplitude distribution နဲ႔ temporal correlation အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ source
coding ဟာ source imformation ကုိ digitizing ေရာ compressing ေရာလုပ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္သူ႔ရဲ့ output က
digital imformation ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ analog source ေတြအတြက္ source coding က AD conversion ကုိလည္းေပးပါတယ္ခင္ဗ်ာ။