ရုရွ-ျမန္မာ အဘိဓါန္ကို အြန္လိုင္းမွာ ေလ႔လာလို႔ ရျပီ

ရုရွ-ျမန္မာ နဲ႔ ျမန္မာ-ရုရွား အဘိဓါန္မ်ားကို စာလံုး စံုလင္ေအာင္ စုေဆာင္းဖို႔ နဲ႔ ထိေရာက္ေအာင္ အသံုးခ်ဖို႔ အြန္လိုင္းမွာ မီဒီယာဝီကီ အင္ဂ်င္ အသံုးျပဳျပီး လႊတ္တင္လိုက္ပါတယ္။ ရုရွ စကား တတ္ကၽြမ္းသူမ်ား အားလံုး ပူးေပါင္းကူညီေပးၾကပါလုိ႔ ေမတၱာ ရပ္ခံ ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ လိပ္စာက http://www.ru-mm.org ျဖစ္ပါတယ္။

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+