ဖိုးေဇာ္ႏွင့္ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ား

ကိုဖိုးေဇာ္မွ ေရးသားေပးပို႔ ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ
ဘလူးဖီးနစ္
ဖိုးေဇာ္ႏွင့္ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ား
ဖိုးေဇာ္ငယ္ငယ္က မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္မွာ လူတစ္ဦးရဲ႕ ခုႏွစ္ရက္လ(ခရစ္ သကၠရာဇ္) ကိုသိရင္ ဘာေန႔ဖြားလဲဆိုတာ တြက္ေပးႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းအစီအစဥ္ေလးကိုဖတ္ဖူးခဲ့တယ္ဗ်။
အဲဒီအခ်ိန္က ကြန္ပ်ဴတာဆိုတာ လူထုႏွင့္ အလြန္အလွမ္းေ၀းတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ေနေသးေပမယ့္ ဒီအစီအစဥ္ေလးဟာ ကြန္ပ်ဴတာဆိုတာ ဘာမွန္းမသိေသာ္လည္း ပရိုဂရမ္တစ္ခုေရးတတ္ေစဖို႔ စိတ္ပါ၀င္စားသူေတြကို ေကာင္းေကာင္း မိတ္ဆက္ ရွင္းျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
နည္းစဥ္ကေလးက လက္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ခ်တြက္ဖို႔ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကိုသိခ်င္တဲ့ အေျဖကိုရဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့ ေဒတာေတြ (ဘာေန႔သား/သမီးလဲ သိလိုသူရဲ႕ ေမြးရက္၊ ေမြးလ၊ ေမြးသကၠရာဇ္ )ကို ေတာင္းခံရယူ တတ္ရမယ္ဆိုတာ သိေစတယ္။ ၿပီးေတာ့မိမိ အေသအျခာသိထားၿပီးတဲ့ ေန႔စဲြရက္စဲြတစ္ခုနဲ႕ အေျဖရွာလိုတဲ့ရက္အၾကားမွာ ေန႔ရက္ ဘယ္ေလာက္ ကြာျခားေနတာကို တြက္ယူရတယ္၊ (ရက္ထပ္ႏွစ္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ပံုအရ ႏွစ္တႏွစ္မွာရွိတဲ့ရက္ေပါင္းမတူတာကိုမလဲြေစေအာင္တြက္ရတယ္။ လႏွင့္ ရက္ အတြက္လည္း ရက္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ ရတယ္ ဆိုတာတြက္ရတယ္။ၿပီးေတာ့မွ အားလံုးကို စုေပါင္းၿပီးေတာ့ (၇)နဲ႕ စားၾကည့္ကာ အၾကြင္း ကို သံုးသပ္ အေျဖထုတ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္)။
လက္ႏွင့္ ခ်တြက္ဖို႔ဆိုေပမယ့္ ပရိုဂရမ္မာ တစ္ေယာက္ ပရိုဂရမ္တစ္ခုကို ဖန္တီးရလိုပဲ ဘာေတြ ေတာင္းယူ ရမယ္၊ ဘာၿပီးလွ်င္ ဘာလုပ္ရမယ္၊ ဘယ္အဆင့္က ဘယ္အဆင့္ကို ပံ့ပိုးမႈေပးရမယ္ စသည္တို႔ကို အားလံုးစီမံတတ္မွ တြက္လို႔ ရႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေဆာင္းပါးထဲမွာပဲ ႏွစ္တႏွစ္ရဲ႕ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ ဟာ ဘာေန႔လည္း သိထားလွ်င္ အဲဒီႏွစ္ရဲ႕ လဆန္းရက္တိုင္းကို ဘာေန႔က်လဲ တြက္လို႔ရတဲ့ ဂဏန္း အတဲြေလး တစ္ခုကိုလဲ ေဖၚျပေပးထားတယ္။(144,025,036,146)ျဖစ္ပါတယ္။
ေဇာ္ေတာ့ (တစ္ေလးေလး။ သုညႏွစ္ငါး။ သုညသံုးေျခာက္။တစ္ေလးေျခာက္) ဆိုၿပီး သံုးလံုးတစ္တဲြ သံုးလစာကို တစ္ပိုင္းစီပိုင္းၿပီး က်က္ထား လိုက္ပါတယ္။
ဂဏန္းအစဥ္ကိုအလြတ္ရေနလွ်င္ အသံုခ်ပံုက ဒီလိုပါ ….
ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ (1st January) က တနဂၤေႏြ ျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္ (1st February) ႏွင့္ (1st March) တို႔ဟာ ဗုဒၶဟူးေန႔ေတြ က်ေရာက္ေနမွာကို ဆိုလိုတာပါ။ က်န္တဲ့ ဂဏန္းေတြကိုလဲ ဒီအတိုင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၿပီးေတြးယူယံုပါပဲ။ (ဥပမာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကိုျပန္ၾကည့္ပါ)
(အကယ္၍ ရက္ထပ္ႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့လို႔ ေဖေဖၚ၀ါရီလမွာ ၂၉ရက္ ရွိေနခဲ့လွ်င္ မတ္လ ကစလို႔ ေနာက္ပိုင္း လေတြအားလံုးမွာ က်ေရာက္တဲ့ေန႕ေတြလည္း တစ္ရက္စီ ေနာက္ဖက္ေရာက္သြားရပါတယ္။)
(1st January က တနဂၤေႏြမျဖစ္ခဲ့ပဲ အျခားေန႔တစ္ခုခု ျဖစ္ေနလွ်င္လည္း ဆက္စပ္ ေျပာင္းလဲပံု သေဘာကေတာ့ အတူတူပဲျဖစ္လို႔ လဆန္းရက္ေတြကို တြက္ယူႏိုင္ၾကမယ္ထင္ပါတယ္။)
ဒီနည္းဟာ တစ္ကယ္ေတာ့ဘာမွ မဆန္းလွပါဘူး January လမွာ ပါ၀င္တဲ့ ၃၁ ရက္ကို ေန႔ (၇) ေန႔ရွိလို႔ ရွိလို႔ (၇)ႏွင့္စားတယ္။ အၾကြင္း (၃)ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ January ၁ရက္ေန႔ဟာ တနဂၤေႏြျဖစ္ခဲ့လွ်င္ လကုန္ရက္ဟာ အဂၤါေန႔ျဖစ္ၿပီး February ၁ရက္ေန႔က ဗုဒၶဟူးျဖစ္သြားရတာေပါ့။ February လဆန္းတစ္ရက္ေန႕ကိုသိၿပီးေနာက္ လကုန္ရက္ကိုသိဖို႔ ဆိုလွ်င္ January လႏွင့္ February လမွာရွိတဲ့ ရက္ေတြကိုေပါင္းၿပီး (၇)ႏွင့္စားတယ္။ အၾကြင္း (၃)ပဲရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ March လ ၁ရက္ေန႕ကလည္း ဗုဒၶဟူးပဲ တူေနတယ္ေလ။
April တစ္ရက္အတြက္လည္း ဒီလိုပဲ ၿပီးခဲ့တဲ့ လေတြမွာရွိတဲ့ရက္ေတြကိုေပါင္းၿပီးမွ (၇) ျဖင့္စားခ်င္စားၾကည့္ အလြတ္ ရြတ္ဆိုၾကည့္တတ္လို႔ လဆန္းရက္အတြက္ တန္းသိလွ်င္လဲသိ တစ္နည္းနည္းကို သိေနရင ္ၿပီးတာပဲေပါ့ဗ်ာ။
ဒီအခ်က္ေလးကို ေလးေလးနက္နက္ ဆက္ေတြးမယ္ဆိုရင္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္မွာ မိမိကေန႔ရက္သိလိုတဲ့ ရက္စဲြတစ္ခုရွိေနလွ်င္ ႏွစ္စကေန ထိုေန႔အထိ ေန႔ရက္ေပါင္း မည္မွ်ရွိသလဲ ဆိုတာရယ္ ႏွစ္ရဲ႕အစ ပထမဆံုးေန႕က ဘာေန႕ျဖစ္ခဲ့သလဲဆိုတာရယ္ သိရင္ အၾကမ္းအားျဖင့္လံုေလာက္ေနၿပီ ဆိုတာေတြ႕ရပါတယ္။ အမွားအယြင္း ကင္းဖို႔ဆိုလွ်င္ေတာ့ အဲဒီႏွစ္က ရက္ထပ္ႏွစ္ ျဖစ္ေနသလား ဆိုတာကိုပါ သတိမူဖို႔လိုပါတယ္။
ဒီလိုနည္းျဖင့္ မိမိရက္ေန႔သိထားၿပီးေသာ ကနဦးေန႕စဲြတစ္ခုမွ စတင္အေျခခံၿပီး ထိုေန႕ေနာက္ပိုင္း ရက္စဲြတစ္ခုခု၏ ဘာေန႕ျဖစ္သည္ကို တြက္ခ်က္ရွာေဖြႏိုင္ေသာနည္းလမ္းေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ကနဦးေန႔စဲြအျဖစ္ အခ်ဳိ႕က 1900 ျပည့္ႏွစ္ January လ 01 ရက္ ကိုအသံုးျပဳေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီက ေနာက္ပိုင္းကာလ အတြက္ ၁ႏွစ္လွ်င္ ၃၆၅ ရက္ႏႈန္းျဖင့္ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္အရ ၾကာျမင့္ခ်ိန္(ရက္ေပါင္း) ကို အၾကမ္းဖ်င္းတြက္ယူပါတယ္။
ဒီအေတာအတြင္းမွာ ရက္ထပ္ႏွစ္ေပါင္း ဘယ္ႏွႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီလဲကို ထပ္မံ၍ အေသးစိတ္တြက္ရျပန္ပါတယ္။
ရက္ထပ္ႏွစ္ နဲ႕ပတ္သက္လို႔ သတ္မွတ္ပံုကို ၄ႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္က် ရက္ထပ္တယ္၊ ေရာက္ရွိသကၠရာဇ္ ကို ၄ျဖင့္စားၾကည့္၍ အျပတ္စားႏိုင္လွ်င္ (အၾကြင္း သုညရေနလွ်င္) ရက္ထပ္ႏွစ္ျဖစ္တယ္လို႔ လူအမ်ားစုက သိထား ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အၾကမ္းအားျဖင့္ သာမွန္ၿပီး ရက္ထပ္ႏွစ္ သတ္မွတ္ပံု အတြက္ ျပည့္စံုမႈ မရွိေသးပါဘူး ခင္ဗ်ား။
(ရက္ထပ္ႏွစ္ဟုတ္မဟုတ္ စိစစ္နည္းအဆင့္ဆင့္ကိုဒီလိုမွတ္သားထားပါတယ္)
(ပထမအဆင့္)
ခုႏွစ္ကိန္းဂဏန္းတစ္ရပ္ကို (၄) ျဖင့္စားၾကည့္လို႔မွ မျပတ္ခဲ့ဘူးဆိုလွ်င္ အဲဒီႏွစ္ဟာ ရက္ထပ္ႏွစ္ မဟုတ္တာ လံုး၀ေသျခာ ေနပါတယ္။ ထပ္ဆင့္တြက္ရန္ လံုး၀မလိုအပ္ေတာ့ပါ။
(ဒုတိယအဆင့္)
ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ကိန္းဂဏန္း ကို ၄ျဖင့္ စားၾကည့္၍ ျပတ္ေနခဲ့ေသာ္ ယင္းခုႏွစ္ကိန္းဂဏန္းကိုပင္ (၁၀၀) ျဖင့္ ထပ္မံ စားၾကည့္ရန္ လိုပါသည္။ အျပတ္မစားႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါက ထိုႏွစ္သည္လည္း ရက္ထပ္ႏွစ ္ျဖစ္သည္မွာ ေသခ်ာျပန္ပါသည္။ ေနာက္အဆင့္ တြက္ရန္မလိုအပ္ေတာ့ပဲ အတည္ျပဳႏိုင္ပါၿပီ။ (ဥပမာ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၈)
(တတိယအဆင့္)
အကယ္၍ ဒုတိယအဆင့္တြင္ ၁၀၀ျဖင့္ စားရာ၌ ျပတ္ေနပါက မူလခုႏွစ္ကိန္းဂဏန္း ကိုပင္ ၄၀၀ ျဖင့္ တစ္ဖန္ စားၾကည့္ရန္ လိုေနျပန္ပါသည္။ ၄၀၀ျဖင့္ စားသည့္အခါတြင္လည္း ျပတ္ပါမွ ထိုႏွစ္ကို ရက္ထပ္ႏွစ္ ဟုသတ္မွတ္ၾကရပါသည္။ (ဥပမာ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀)
(ေနာက္ဆံုးအဆင့္)
အကယ္၍ စိစစ္မႈ တတိယအဆင့္တြင္ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ကိန္းဂဏန္း ကို ၄၀၀ ျဖင့္ စားၾကည့္၍ မျပတ္ခဲ့ေသာ္ ထိုႏွစ္မ်ဳိးကို ရက္ထပ္ႏွစ္ဟု မသတ္မွတ္ၾကပါ။ (ဥပမာ သကၠရာဇ္ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္။ သကၠရာဇ္ ၂၁၀၀ ခုႏွစ္ တို႔သည္ ရက္ထပ္ႏွစ္မဟုတ္ေပ။)
အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၿပီးပါက
မိမိက ဘာေန႔က်ေၾကာင္း သိရွိလိုေသာ ေန႔သည္ မိမိ အေျခခံထားခဲ့ေသာေန႔မွ ရက္ေပါင္းမည္မွ် ကြာျခားခဲ့ၿပီကို တိက်စြာ တြက္ခ်က္ ရွာေဖြၿပီး (၇)ျဖင့္ စား၍ရေသာ  အၾကြင္းကို ရႈျမင္သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ တိက်စြာ ေဖၚထုတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၀၀ျပည့္ မတိုင္မီကာလကို ကနဦးေန႔အျဖစ္ မယူၾကျခင္းမွာ ျပကၡဒိန္အသစ္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကျခင္း စေသာ ကိစၥရပ္အခ်ဳိ႕ကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။
ေဇာ္ေအာင္

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+