Mmthinker ဘေလာ့ဂ္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အထူးပို႔စ္

ကိုသင္ကာရဲ႕ ခြင္႔ျပဳခ်က္နဲ႔ ကူးယူေဖၚျပပါတယ္။ ျမန္မာ ဝီကီ ကို ေလ႔လာေနသူမ်ားအတြက္ အင္မတန္ သင္႔ေတာ္တဲ႔ ေဆာင္းပါးေလးပါ။
ဘလူးဖီးနစ္

(ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ သိျပီးသူအဖို႔ အလြန္လြယ္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ အစိမ္းသက္သက္ျဖစ္ေနသူမ်ားႏွင့္ စြယ္စံုက်မ္းဆိုသည္ႏွင့္ လန္႔ျပီး ကိုယ္ႏွင့္ မဆိုင္ဟု ထင္ေနသူမ်ားအတြက္မႈ ေပါင္းကူးတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ နည္းပညာပိုင္း အေသးစိတ္ကို Myanmar Online Encyclopedia - MOE မွ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေရးသားထားျပီး၊ ျဖည့္စြက္ေရးသားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္က ဤေနရာတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ အထစ္အေငါ့ကေလးမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာမ်ားအတြက္ ရွိသင့္ေသာ ဝီကီပီဒီးယားသဖြယ္ စြယ္စံုက်မ္းကို လူငယ္မ်ားက ၾကိဳးပမ္းေနပါသည္။ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္း ေဆြးေႏြး ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။)

MOE ေပၚေပါက္လာပံု

ျမန္မာ့အြန္လိုင္းစြယ္စံုက်မ္း (MOE) ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာပံုကို ဤေနရာ တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

(၁) ရွာေဖြဖတ္႐ႈျခင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေရးသားျခင္းဆိုင္ရာ

ျမန္မာ့အြန္လိုင္းစြယ္စံုက်မ္း (Myanmar Online Encyclopedia - MOE) သည္ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ေရးသည့္ ဝီကီပီဒီယားဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ www.wikimyanmar.org ကို ဝင္လိုက္လွ်င္ ဗဟိုစာမ်က္ႏွာ (Main Page)သို႔ ေရာက္ပါမည္။ ဗဟိုစာမ်က္ႏွာတြင္ လွ်ပ္တျပက္လုိအပ္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အလြယ္တကူေတြ႕ရွိရန္ Link ခ်ိတ္၍ ညႊန္းထားပါသည္။ ဗဟိုစာမ်က္ႏွာကို ၾကည့္လွ်င္ပင္ လာေရာက္ ဖတ္ရႈသူ တစ္ေယာက္သည္ ပရိသတ္ သက္သက္မွ် မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိတတ္သိ ကြ်မ္းက်င္သည္မ်ားကိုလည္း ေရးသားႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ ေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို “ရွာေဖြေရး”ႏွင့္ “ျဖည့္စြက္ေရးသားေရး”သည္ အညမည ဆက္စပ္ေနပါသည္။

(၁.၁) ရွာေဖြျခင္း

မိမိသိလိုေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေသာ့ခ်က္စကားလံုး (Key Word) ျဖင့္ ညာဘက္ေကာ္လံတြင္ရွိေသာ “ရွာရန္”ဆိုသည့္ ေနရာတြင္ ရိုက္၍ ရွာၾကည့္ပါ။ ျမန္မာစကာလံုးျဖင့္ ရွာေဖြေရးတြင္ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ေျပာလိုပါသည္။ ျမန္မာစကားလံုးသည္ အပင့္၊ အရစ္၊ အသတ္၊ အေရအတြက္တြင္လည္း ဂဏန္းျဖင့္၊ စာျဖင့္၊ စကားလံုး ပြျခင္း၊ က်စ္ျခင္းမ်ားရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသာ့ခ်က္စကားလံုးကို စဥ္းစားရာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္သည္။

(၁.၂) သြယ္ဝိုက္ေရာက္ရွိေရး (Redirect)

“အဒမ္စမစ္”အေၾကာင္း MOE တြင္ ရွာမည္ဆိုပါစို႔။ ျမန္မာေက်ာင္းသံုးစာအုပ္က “အဒမ္စမစ္”ဟု ေပါင္းသည္။ ဦးၾကည္ျမင့္၏ “စီးပြားေရးပညာေက်ာ္မ်ား”စာအုပ္တြင္ “အာဒမ္စမစ္”ဟု ေရးျပန္သည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း “Adam Smith”ဟု အဂၤလိပ္လိုပဲ ေရးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဤအေၾကာင္းအရာအတြက္ ျမန္မာ့အြန္လိုင္းစြယ္စံုက်မ္းတြင္ ေသာ့ခ်က္စကားလံုး သံုးမ်ိဳးျဖင့္ ရွာရန္ တာဝန္ရွိေနေလသည္။ MOE တြင္ အဒမ္စမစ္အေၾကာင္း အဦးအစေရးသူကျဖစ္ေစ၊ MOE အက္ဒမင္တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ သံုးမ်ိဳးစလံုးအနက္ မည္သည့္ဟာျဖင့္ ရွာရွာ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းအရာသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ သြယ္ဝိုက္ေရာက္ရွိေစျခင္း (Redirect) လုပ္ထားလွ်င္မူ အဆင္ေျပစြာျဖင့္ တစ္ခ်က္တည္း ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။ (လုပ္နည္းကို ဤေနရာ တြင္ ၾကည့္ပါ္။) သို႔ေသာ္ ဤသို႔ စကားလံုးေထြျပားဖြယ္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာတိုင္းသည္ လတ္တေလာ MOE အေျခအေနႏွင့္ ျမန္မာဘာသာစကား၏ သဘာဝအရ အဆင္ေျပေျပႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမွန္သို႔ ေရာက္သြားမည္ဟု အခါခပ္သိမ္း မေမွ်ာ္လင့္အပ္ေပ။
အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုႏွင့္ ဥပမာေပးရလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ “သုေတသနသ႐ုပ္ျပအဘိဓာန္” အေၾကာင္းကို MOE ၌ ေရးခဲ့သည္။ မ်ားမၾကာမီ က်မ္းညႊန္းတစ္ခု၌ ယင္းအေၾကာင္းအရာကို “MOE အတြင္း အခ်ိတ္အဆက္” (Internal Link) ျပန္ေပးေသာအခါ “မရွိ”ဟု ျပေနပါသည္။ ဘာမွားသနည္းဟု ဆန္းစစ္ေသာအခါ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ထိုက်မ္းအေၾကာင္းေရးျပီး ေခါင္းစဥ္တင္ေသာအခါက “သုေတသနသရုပ္ျပအဘိဓာန္က်မ္း”ဟု အဘိဓာန္ေနာက္၌ “က်မ္း”တစ္လံုးအပိုထည့္ကာ တင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွာမေတြ႕ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ႏွင့္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ဘယ္လိုရွာရွာ ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ သြယ္ဝိုက္ ေရာက္ရွိေစျခင္း (Redirect) လုပ္ထား လိုက္ရပါသည္။

(၁.၃) ေပါင္းစပ္ရျခင္း

အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း စကားလံုးအပိုအလိုေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာ မေတြ႕သည့္အတြက္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ထိုအေၾကာင္းအရာကို ဝင္ျပီး ထပ္ေရးလိုက္သည္ ဆိုပါစို႔။ ထိုအခါ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုတည္းအတြက္ ေခါင္းစဥ္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ စြယ္စံုက်မ္းထဲတြင္ ႏွစ္ပုဒ္ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။ ထိုအခါ အက္ဒမင္က ထိုႏွစ္ပုဒ္ကို ေပါင္းစပ္ေပးရန္ လိုအပ္လာသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေပးရျခင္းကို “ေပါင္းစပ္ျခင္း”ဟု ေခၚသည္။

(၂) စတင္ေရးသားျခင္းဆိုင္ရာ

စတင္ေရးသားဖို႔အတြက္ ကိုယ္ေရးမယ့္ အေၾကာင္းအရာသည္ ရွိျပီးျဖစ္မျဖစ္ ရွာရန္ထဲမွာ ႐ိုက္ရွာျပီး ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ၾကည့္ရာတြင္လည္း အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ေသာ့ခ်က္စကားလံုးျဖင့္ စစ္ေဆးၾကည့္သင့္ပါသည္။ ေရးျပီးျဖစ္လွ်င္လည္း ထပ္မံျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။ မေရးရေသးလွ်င္လည္း စတင္ေရးသားႏိုင္ပါျပီ။

(၂.၁) မွတ္ပံုတင္ (Account) ျပဳလုပ္ျခင္း

အမွန္တကယ္တြင္ MOE ၌ မွတ္ပံုမတင္ထားေသာ္လည္း ဝင္ေရာက္ ျပင္ဆင္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွာ မခက္ခဲပါ။ အလြယ္တကူပင္ ျပီးစီးႏိုင္ပါသည္။ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအားျဖင့္ ရႏိုင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ဤေနရာ တြင္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။

(၂.၂) ေရးသားျခင္း

မိမိေရးလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာ ဥပမာ “အခ်စ္”ဆိုပါစို႔။ ရွာရန္ထဲတြင္ ႐ိုက္ထည့္လိုက္ပါ။ (There is no page titled “အခ်စ္“. You can create this page.) ဟု ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။ ေအာက္ဖက္တြင္ “ေခါင္းစဥ္ဆက္စပ္မႈ” (Title Matches) ႏွင့္ “စာသားဆက္စပ္မႈ” (Text Matches) ကိုလည္း ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ လတ္တေလာေရးေနခ်ိန္တြင္ စာသားဆက္စပ္မႈ၌ စာေရးဆရာမ်ား၏ အခ်ိတ္အဆက္ (Link) ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။ အခ်စ္အေၾကာင္းကို စတင္ေရးသားရန္အတြက္ “create this page”ဆိုသည္ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ေရးသားရန္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခု က်လာေပလိမ့္မည္။ ထိုအထဲတြင္ စ၍ေရးႏိုင္ပါျပီ။ ေရးသားရာတြင္ အသံုးျပဳရမည့္ ကုဒ္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္ခြဲပံု၊ ပံုထည့္သြင္းပံု၊ စာလံုးအမည္း၊ အေစာင္းျပဳလုပ္ပံု၊ ဇယားျပဳလုပ္ပံု၊ Info Box ေခၚ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္ဇယားထည့္သြင္းပံုတို႔ကို ဤေနရာ တြင္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာပါ။

(၃) ေရးသားမႈစနစ္

ေရးသားမႈစနစ္အပိုင္းတြင္ အပိုဒ္ခြဲျခင္း၊ သတ္ပံုသတ္ညႊန္း၊ စကားလံုးဖလွယ္ျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ရည္ညႊန္းကိုကားခ်က္ထည့္ျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းစသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးပါမည္။
(ဆက္လက္ ေရးသားပါမည္။ ေဆြးေႏြးလာမႈမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ဆက္လက္ ျဖည့္စြက္ သြားပါမည္။ ျပီးလွ်င္ MOE သို႔ လိုအပ္သလို သံုးရန္ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ္.အမ္.သင္ကာ)


ပူးတြဲ ဖတ္ရႈေလ႔လာရန္

  1. ျမန္မာဝီကီ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား


  2. ျမန္မာဝီကီ ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ ျမန္မာဝီကီ လာျပီ

  3. ျမန္မာဝီကီ လမ္းညႊန္

  4. ျမန္မာဝီကီ ေဆာင္းပါးမ်ားအေပၚ မွတ္ခ်က္ေတာင္းခံျခင္း

  5. ျမန္မာဝီကီ မွ ျမန္မာ႔အြန္လိုင္း စြယ္စံုက်မ္းဆီသို႔

Technorati Tags: ,

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+

1 ေယာက္က ဒီလိုေျပာတယ္:

ေကာင္းတယ္ဗ်ာ ၊၊ ရွိသင့္တယ္ ၊၊ ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ခ္ဆိုက္ကို လင့္ခ္ထားလိုက္တယ္၊၊