သမိုင္းစာမ်က္ႏွာအသစ္ေတြကို လူတိုင္း ပါဝင္ေရးသားေစခ်င္

သမိုင္းဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္နားလည္သေလာက္ ဒိုင္းနမစ္သေဘာကို ေဆာင္ပါတယ္။ အခ်ိန္နဲ႔ လုိက္ျပီး ေျပာင္းလဲ ေနတတ္တဲ႔ သေဘာပါ။ စကၠန္႔တိုင္းမွာ သမိုင္းေၾကာင္းေတြ ေျပာင္းလဲ ေနတတ္ပါတယ္။ အဲလို ေျပာင္းလဲ ေနတဲ႔ သမိုင္းေတြကို အရင္ကလို ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျပဳစုေနရမယ္ဆိုရင္ အဲဒီ သမိုင္းေပၚထြက္လာတဲ႔ အခ်ိန္မွာ အခ်က္အလက္ေတြက ေဟာင္းႏြမ္းသြားပါလိမ္႔မယ္။ နည္းပညာေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြ၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေတြ အားလံုး ဒီသေဘာကို ေဆာင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ေျပာင္းလဲ ေနတဲ႔ သမိုင္းေတြကို အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ မွတ္တမ္းျပဳစုႏိုင္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ႔ ပညာရွင္မ်ားသာမက သာမာန္လူတန္းစားအားလံုးက မိမိတို႔ နားလည္သလို သမိုင္းကို ဝိုင္းဝန္း ပံုေဖၚၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလို ပံုေဖၚရာမွာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားၾကီး ရွိႏိုင္ပါတယ္။ တမင္တကာ ျဖစ္ေစ၊ မသိလို႔ ျဖစ္ေစ အခ်က္အလက္ အမွားေတြကို ထည္႔သြင္းမယ္႔သူေတြ ကို ေတြ႔ၾကံဳၾကရပါမယ္။ ဘက္လိုက္တဲ႔ အေရးအသားမ်ားလဲ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလို အခက္အခဲကို transparent လုပ္ျခင္း၊ တနည္းအားျဖင္႔ လူတိုင္းကို ျပင္ဆင္ေရးသားခြင္႔ တန္းတူေပးျခင္း အားျဖင္႔ ကာကြယ္ထားရွိႏိုင္ပါတယ္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေနနဲ႔ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ဘက္လိုက္တဲ႔ အေရးအသားမ်ား စတင္ေရးသားလာမယ္ဆိုရင္ သတိထားမိတဲ႔ အျခား ေရးသားသူမ်ားမွ ျပင္ဆင္ တည္႔မတ္ျခင္းကို ခ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္လို႔ တစ္ဘက္ႏွင္႔ တစ္ဘက္ အလုအယက္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင္႔ edit war ျဖစ္ပြားလာခဲ႔လွ်င္ အက္ဒမင္ မ်ားမွ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဟာကြက္ေပ်ာ႔ကြက္ေတြ ရွိေနေသးေပမယ္႔ ေလာေလာဆယ္ ဒီစံနစ္ဟာ အေကာင္းဆံုးနဲ႔ အထိေရာက္ဆံုးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူဆမိပါတယ္။ လူတိုင္းမွာ ထိန္းခ်ဳပ္ခံရမႈ အနည္းဆံုးနဲ႔ အလြတ္လပ္ဆံုး ေရးသားႏိုင္တဲ႔ အခြင္႔အေရး တန္းတူ ရွိပါတယ္။ ဒီစံနစ္ကို က်င္႔သံုးဖို႔ ဝင္ေရာက္ေရးသားသူမ်ား၊ အက္ဒမင္မ်ားဟာ လူ႔က်င္႔ဝတ္ကို ေကာင္းစြာလိုက္နာျပီး မိမိတို႔ေရးသားတဲ႔ အေၾကာင္းအရာကို အခ်ိန္ေပးေလ႔လာထားတဲ႔ သူမ်ိဳး ျဖစ္ဖို႔ အေရးတၾကီး လုိအပ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ခံစားခ်က္ကို တင္ျပဖို႔ထက္ ေနာင္လာေနာက္သားေတြကို အခ်က္အလက္မွန္မွန္ နဲ႔ အက်ိဳးရွိတဲ႔ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ခ်န္ထားႏိုင္ခဲ႔ဖို႔က လိုရင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ဟာ ျမန္မာ အမ်ားစုမွာ အားနည္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ စာေရးတဲ႔ ေနရာမွာ အထူး သတိျပဳျပီး ေရးသားေစခ်င္ပါတယ္။
အထက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ ဝီကီ စံနစ္မ်ားကို စတင္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဝီကီျမန္မာ ဟာ အခုဆိုရင္ ေဆာင္းပါးေရး တစ္ေထာင္ျပည္႔ဖို႔ အနည္းငယ္ပဲ လိုပါေတာ႔တယ္။ စာဖတ္သူအေနနဲ႔ စိတ္ပါဝင္စားမယ္ဆိုရင္ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာ အလြတ္ေတြက သင္႔ကို ေစာင္႔ၾကိဳေနတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သင္ကိုယ္တိုင္ သမိုင္းတစ္ခု ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ဝင္ေရာက္ေရးသားဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ေနပါျပီ။ သူမ်ားေတြ ေရးတဲ႔ သမိုင္းေတြက အခ်က္အလက္မစံု၊ အမွားအယြင္းေတြမ်ားလို႔ စိတ္ပ်က္ေနသလား ? ။ ဝီကီျမန္မာမွာ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ ျပင္ဆင္ေရးသားျခင္းျဖင္႔ သမိုင္းအသစ္ကို မွတ္တမ္း တင္လိုက္ၾကရေအာင္လား ခင္ဗ်ာ။

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+