သားသမီးတို႔ အနာဂါတ္အေရး ပညာေရးအတြက္ ေလ႔က်င္႔ေပး

ဒီ ေဆာင္းပါး ေလး က ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာ လ ထုတ္ Living Color မဂၢဇင္း မွာ ပါတဲ႔ ေဆာင္းပါး ေလး ျဖစ္ပါတယ္။

မိဘ တိုင္း အတြက္ သားသမီးဆိုသည္မွာ ရတနာမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထို ရတနာမ်ား သည္ အရိုင္း အဆင္႔သာ ရွိေသးသျဖင္႔ တကယ္တမ္းအဖိုးထိုက္တန္ကာ အေရာင္ထြက္လာေအာင္ ေသြးေပးဖို႔ ရာ မိဘမ်ား ၌ တာဝန္ရွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔လည္း "လက္ဦးဆရာ မည္ထိုက္စြာ၊ ပုဗၺာစရိယ မိနဲ႔ဖ" ဟူ၍ ဆိုစမွတ္ျပဳၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေလ႔က်င္႔ပ်ိဳးေထာင္ေပးရာတြင္ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ သင္ၾကားေပးရသကဲ႔သို႔ မိမိသားသမီး အနာဂါတ္လမ္းခရီး ေျဖာင္႔ျဖဴးႏိုင္ေအာင္ ပညာေရး၌ ေအာက္မက်ေစရန္လည္း သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ယေန႔ ေခတ္ သည္ ပညာေခတ္ ျဖစ္ျပီး ပညာသာလြန္သူက အစစအရာရာတြင္ ပညာရဲရင္႔ ပြဲလယ္တင္႔သကဲ႔သို႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင္႔အလမ္းကအစ အဖက္ဖက္ က သာလြန္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မိဘမ်ား အေနျဖင္႔ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးကို တကယ္တန္းထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေစရန္ ဆရာႏွင္႔ ေက်ာင္း မ်ား၊ က်ဴရွင္မ်ား ႏွင္႔ အထူးထုတ္မ်ားေလာက္ ကိုသာ အားကိုး၍ မေနဘဲ မိမိတို႔လည္း တတ္သိနားလည္သမွ် ၾကပ္မတ္ လမ္းညႊန္ေပးရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ မိဘမ်ား က သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးတြင္ မည္သို႔ ကူညီလမ္းညႊန္ေပးႏိုင္သည္ ဆိုသည္႔ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။
ပထမဦးစြာ နည္းလမ္းမ်ားကို မတင္ျပမီ ေလ႔က်င္႔ပ်ိဳးေထာင္ေပးမည္႔ မိဘမ်ားတြင္ ရွိသင္႔ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါသည္။ သားသမီးႏွင္႔ မိဘတို႔သည္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စု၊ သံုးစု ခန္႔ွမွ် ေခတ္ကာလ ကြာဟ တတ္ၾကသည္ ျဖစ္ရာ ထိုကြာဟခ်က္ကို ဂရုမျပဳမိပါက ေလ႔က်င္႔ေပးရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ကာ နားလည္မႈလြဲမွားျပီး ေစတနာအမွားမ်ား ျဖစ္လာတတ္ေပသည္။ ေခတ္လူငယ္မ်ားအား ေလ႔က်င္႔ေပးရန္ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ထိုက္သင္႔သေလာက္ ေခတ္မီေနဖို႔ လိုေပသည္။ ေခတ္ကို မ်က္ေျခမျပတ္ေစရန္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားမွ အစျပဳ၍ ျဂိဳလ္တု သတင္းမ်ား၊ အင္တာနက္ ဘေလာက္စာမ်ာႏွာမ်ား အဆံုး ေလ႔လာ ဖတ္ရႈ မွတ္သားဖို႔ရာ လိုအပ္ေပသည္။ အထူးသျဖင္႔ ပညာေရးႏွင္႔ တိုက္ရိုက္ပက္သက္ေသာ သတင္းမ်ား၊ အခြင္႔အလမ္းမ်ားကို အျမဲနားစြင္႔ေနရမည္ျဖစ္သည္။
ထုိ႔အျပင္ မိဘမ်ား အေနျဖင္႔ သားသမီးမ်ား၏ ဝါသနာ ဗီဇကို သိရွိနားလည္ထားျပီး ၄င္းတို႔ ႏွင္႔ အသင္႔ေတာ္ဆံုး ပညာေရး လမ္းေၾကာင္းကို လမ္းညႊန္ေပးဖို႔ရာ တာဝန္ရွိေပသည္။ ဝါသနာႏွင္႔ မကိုက္ညီေသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ားသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ သားသမီးမ်ား၏ အနာဂါတ္တြင္ ၾကာေလ အတားအဆီးသဖြယ္ ရွိလာေလ ျဖစ္ရာ ၄င္းအခ်က္ကို မိဘမ်ား အထူး ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အခ်က္ကို သာမာန္မွ်သာ သေဘာထားမႈမ်ားေၾကာင္႔ သင္ၾကားထားေသာ ပညာေရးက တျခား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းက တျခား ျဖစ္ေနရသူမ်ား မ်ားလွေပသည္။ အဆိုးဆံုးမွာ သင္ၾကားထားေသာ ပညာေရးကို လံုးဝ အသံုးမခ်ႏိုင္မႈမ်ား တေန႔တျခား မ်ားျပားလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို သတိထားကာ ဆက္လက္ေဖၚျပမည္႔ အခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ သားသမီးမ်ား ငယ္စဥ္ကပင္ ေလ႔က်င္႔ပ်ိဳးေထာင္ေပးမည္ ဆိုပါက သူတို႔ေလးေတြ၏ ပညာေရး အနာဂါတ္ကို အတန္အသင္႔ စိတ္ေအးႏိုင္မည္ ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။
ပထမဆံုးအခ်က္အေနျဖင္႔ ကေလးမ်ားကို မိမိဘာသာ ေလ႔လာသင္ယူေသာ စံနစ္ (self study) ကို ငယ္စဥ္ကပင္ မိတ္ဆက္ ေလ႔က်င္႔ေပးထားဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။ ေက်ာင္းႏွင္႔ က်ဴရွင္မ်ားက သင္ၾကားသမွ်ကိုသာ ပညာဟု ယူဆေနေသာ အယူအဆကို ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ရာ အေရးၾကီး ေပသည္။ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ ေလ႔လာျခင္းမ်ားကို အားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္ကုပ္၍ စာက်က္ေနသည္ကို ေက်နပ္မေနပဲ ကေလးမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မိမိတို႔ ေတြ႕သမွ်၊ ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ်တြင္ ေလ႔လာမွတ္သားသင္႔သည္မ်ားကို ေလ႔လာတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။ မိမိကို သင္ၾကားေပးသမွ်ကိုသာ အလြတ္က်က္မွတ္တတ္ေသာ ကေလးမ်ိဳးသည္ ယေန႔ေခတ္အခါတြင္ လူရာဝင္ဖို႔ မလြယ္ကူသျဖင္႔ မိမိဘာသာ ေလ႔လာသင္ယူျခင္း စံနစ္ကို ငယ္စဥ္ကထဲက ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ဒုတိယ အခ်က္မွာ စာသင္ခန္းတြင္ ကေလးမ်ားအေနျဖင္႔ ဆရာသင္သမွ်ကိုသာ ပါးစပ္ အေဟာင္းသား ျဖင္႔ နားေထာင္ ေနျခင္းမ်ိဳးမွ ဆရာႏွင္႔ တပည္႔ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္တတ္ေစရန္ မိဘ၊ ဆရာ တို႔ လက္တြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင္႔ စာကို စိတ္ပါ ဝင္စားစြာျဖင္႔ အာရံုစိုက္သူျဖစ္မွသာ ေမးသင္႔ ေမးထိုက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေက်ာင္းသားျဖစ္သူမွ စိတ္ဝင္စားကာ ေမးလိုက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ဆရာျဖစ္သူက စိတ္ရွည္ရွည္ထား၍ ရွင္းျပမည္ဆိုပါက အဆိုပါေက်ာင္းသားအေနျဖင္႔ မိမိ သိလိုသည္မ်ားကို ရဲရဲဝံ႕ဝ႕ံ ေမးရဲလာမည္ျဖစ္သည္။ မိဘအေနႏွင္႔မူ မိမိသားသမီး ငယ္စဥ္ကပင္ သိလုိသည္မ်ား ေမးျမန္းလာပါက အက်ိဳးသင္႔အေၾကာင္းသင္႔ အခ်ိန္ေပး ရွင္းျပေပးျခင္းျဖင္႔ ေျပာရဲ ဆိုရဲ၊ ေမးခြန္းထုတ္ရဲျပီး စာသင္ခန္းမွ စင္ျမင္႔ေပၚအထိ တက္ရဲေအာင္ ေလ႔က်င္႔ေပးႏိုင္ေပသည္။ အဆိုပါ အေလ႔အက်င္႔သည္ ျပည္တြင္း ၌ သိပ္မလိုအပ္ေသာ္လည္း ျပည္ပတြင္ ပညာဆက္လက္ ရွာေဖြရာႏွင္႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင္႔အလမ္းမ်ား ရွာေဖြရာတြင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ သားသမီးမ်ားကို လူေတာတိုးေအာင္ ငယ္စဥ္ကပင္ ဂရုတစိုက္ သင္ၾကားေပးဖုိ႔ လိုအပ္ေပသည္။
တတိယ အခ်က္မွာ စာကို စံနစ္တက် ဖတ္တတ္ေအာင္ လမ္းညႊန္ေပးဖို႔ ပင္ ျဖစ္သည္။ ျပင္ပ စာေပမ်ား ေလ႔လာဖတ္ရႈရာတြင္လည္း ပညာသင္ၾကားသကဲ႔သို႔ စံနစ္တက် ဖတ္ရႈမွတ္သား တတ္မွသာ ထိေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာ သားသမီးမ်ား၏ အသက္အရြယ္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ဝါသနာတို႔ႏွင္႔ ကိုက္ညီေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမီေအာင္ စီစဥ္ေပးရမည္။ ကေလးမ်ား ဖတ္ရန္ စာအုပ္မ်ားကို မိဘမ်ားက ဦးစြာ ေရြးခ်ယ္ေပးျပီး ေနာက္ပိုင္း ကေလးမ်ားကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ ဖတ္ရႈတတ္လာေအာင္ လမ္းညႊန္ေပးရမည္။ သုတ၊ရသ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို သူ႔အရြယ္ႏွင္႔သူ ဖတ္ရႈျဖစ္ေအာင္ စာေပဗိမာန္၊ British Library ႏွင္႔ American Library တို႔တြင္ အသင္းဝင္ေစျခင္း တို႔ျဖင္႔ မိမိတို႔ သားသမီးမ်ားကို အရာေရာက္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ားအေနႏွင္႔လည္း ထိုသို႔ အသင္းဝင္ျခင္း၊ စာအုပ္စာေပကို ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ေရြးခ်ယ္ ဖတ္ရႈရာမွာ စာေပကို စိတ္ဝင္စားေသာ အျခား ဝါသနာတူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ရရွိလာမည္ျဖစ္ရာ တစ္သက္တာ အက်ိဳးမ်ားဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
စတုတၳအခ်က္ မွာ အထက္ေဖၚျပပါ အခ်က္သံုးခ်က္ႏွင္႔ ဆက္စပ္ ေနပါသည္။ မိမိ ေလ႔လာ မွတ္သားသမွ်ကို စံနစ္တစ္ခု အသြင္ျဖင္႔ မွတ္စုထုတ္တတ္ေအာင္ ေလ႔က်င္႔ေပးရန္ပင္ျဖစ္သည္။ မွတ္စုထုတ္ျခင္းသည္ အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္သည္႔ အရာပင္ ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ ေလ႔လာ ဖတ္ရႈသမွ်ကို မွတ္စုထုတ္ရန္ သင္ၾကားေပးရမည္ ျဖစ္သလို စုေဆာင္းမိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္႔ေတာ္ရာ စုစည္း၍ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားထားတတ္ရန္ ေလ႔က်င္႔ေပးဖို႔လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔ေနာက္ မွတ္စုမ်ား မ်ားျပားလာလွ်င္ ျပန္လည္စုစည္း ၍ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ႏွင္႔ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္တတ္ေအာင္ လမ္းညႊန္ေပးသင္႔ေပသည္။ မွတ္စုထုတ္တတ္ေအာင္ စတင္ေလ႔က်င္႔ေပးရာတြင္ ကေလးမ်ား ငယ္စဥ္ကပင္ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း ေရးသားျဖစ္ေအာင္ တိုက္တြန္းျခင္းျဖင္႔ စတင္သင္႔ေၾကာင္း အၾကံျပဳတင္ျပလိုပါသည္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင္႔ အဖြဲ႔အစည္းစိတ္ဓါတ္ရွိျခင္း သည္လည္း အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္အျဖစ္ ေလ႔က်င္႔ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းကို ေဘာလံုးကဲ႔သို႔ေသာ အဖြဲ႕လိုက္ ကစားရသည္႔ အားကစားနည္းမ်ား ကစားေစျခင္းျဖင္႔ ေလ႔က်င္႔ေပးႏိုင္သည္။ ၄င္းအခ်က္သည္ ပညာေရးအတြက္လည္း အလြန္ လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ စုေပါင္း ေလ႔လာ၍ အေျဖရွာ တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးထားရမည္ ျဖစ္သည္။ မတူညီေသာ အျမင္မ်ား ျဖင္႔ ဝိုင္းဝန္း အေျဖရွာျခင္းျဖင္႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အေသြးမ်ား ျမင္႔မားတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သလို အခ်င္းခ်င္း နားလည္းမႈ ပိုမိုရရွိလာကာ ဆက္ဆံေရးေကာင္းသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။
စာစီစာကံုးမ်ား ေရးသားရာတြင္ အသံုးဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာအုပ္မ်ားထဲမွသာမက ျပင္ပ ေလာက ကပါ ရွာမွီးတတ္ေအာင္ မိဘမ်ားက ညႊန္ျပေပးရမည္။ စာစီစာကံုးမ်ား ေရးသားေစျခင္းသည္ ကေလးမ်ား၏ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြးကို ေလ႔က်င္႔ေပးရန္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ေသာ မွတ္စုထုတ္ျခင္း အေလ႔အက်င္႔ ရွိသူအဖို႔ စာစီစာကံုးေရးသားရန္ ပိုမို လြယ္ကူမည္ ျဖစ္သလို အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ပိုမို စံုလင္ေအာင္ ေဖၚျပႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စာစီစာကံုးေရးသားရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ စုစည္းတင္ျပတတ္ရန္ လိုအပ္သလို အျမင္က်ယ္က်ယ္ျဖင္႔ ဆက္စပ္တင္ျပတတ္ဖို႔လည္း လိုအပ္ေပသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ျမန္မာ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ အေၾကာင္း စာစီစာကံုးေရးသားမည္ဆိုပါက ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ကမၻာေပၚရွိ နာမည္ၾကီး ကဗ်ာမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္းယွဥ္ သံုးသပ္ျပျခင္းမ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ ေဘာင္ကို က်ယ္က်ယ္ထားကာ ေလ႔လာတတ္ရန္မွာ စာကို မ်ားမ်ားဖတ္၍ ဗဟုသုတ စံုလင္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ရာ ၄င္းအခ်က္သည္လည္း စာဖတ္ျခင္းႏွင္႔ တိုက္ရိုက္ သက္ဆိုင္ေနေပသည္။
ယေန႔ေခတ္တြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားသည္ ကမၻာသံုး ျဖစ္ေနေပရာ မည္သည္႔ ပညာမဆို အဆင္႔ျမင္႔ျမင္႔ ဆက္လက္ေလ႔လာရန္ အဂၤလိပ္စာ ေကာင္းေကာင္းတတ္ဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္သာမက အလုပ္အကိုင္ အခြင္႔အလမ္း ေကာင္းေကာင္း ရရွိရန္အတြက္လည္း အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈက အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ငယ္စဥ္ကပင္ သားသမီးမ်ားကို အဂၤလိပ္လို အေရး၊ အေျပာ၊ အဖတ္ ႏွင္႔ နားေထာင္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ မီဒီယာ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ မွ အဂၤလိပ္စာကို နားေထာင္ ေလ႔လာႏိုင္သည္ ျဖစ္သလို အဂၤလိပ္စာ သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း လြယ္လင္႔တကူ ဝယ္ယူေလ႔လာႏိုင္ျပီ ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ေလ႔လာရာတြင္ အဘိဓာန္ ေကာင္းေကာင္းတစ္ခု မွာ မျဖစ္မေန ရွိရမည္ ျဖစ္သျဖင္႔ မိဘမ်ားက ဝယ္ယူေပးထားဖုိ႔ လိုသလို မွန္ကန္ေအာင္ အသံုးခ်တတ္ေစရန္ ေလ႔က်င္႔ေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ေပသည္။ အဂၤလိပ္စာ စသင္ကာစတြင္ အသံထြက္မွန္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ေပရာ အသံထြက္မ်ားကို ေလ႔လာႏိုင္ေသာ ဗီဒီယိုမ်ား၊ ေလ႔က်င္႔ခန္းမ်ား နားေထာင္ၾကည္႔ရႈေစဖို႔ လိုအပ္သလို အဘိဓာန္တြင္ ပါဝင္ေသာ အသံထြက္ သေကၤတမ်ားကို နားလည္ေအာင္ သင္ယူေစျပီး ၄င္းတို႔ကို ဖတ္ရႈ၍ အသံထြက္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးၾကရမည္။
အကယ္၍ အခြင္႔အေရးေပးမည္ ဆိုပါက သားသမီးမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင္႔ အင္တာနက္ကို ပညာေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်တတ္ေစရန္ ေလ႔က်င္႔ေပးရမည္။ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင္႔ အင္တာနက္သည္ ပညာေရးအတြက္ သံုးတတ္မည္ဆိုပါက အကန္႔အသတ္မရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ေပးႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက ကြန္ပ်ဴတာႏွင္႔ အင္တာနက္ကို သံုးႏိုင္သူႏွင္႔ မသံုးႏိုင္သူမ်ားၾကား ပညာေရး ကြာဟခ်က္ အလြန္ျမင္႔မားသြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Encarta ကဲ႔သုိ႔ေသာ စြယ္စံုက်မ္းမ်ား၊ အသံထြက္ အဘိဓာန္မ်ား၊ သင္ၾကားေရးႏွင္႔ ဆိုင္ေသာ ေဆာ႔ဖ္ဝဲလ္မ်ားကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳျခင္းျဖင္႔ အလြန္အစြမ္းထက္ေသာ Private Study System တစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္ေပသည္။ ထိေရာက္ေအာင္ အသံုးခ်တတ္ဖို႔မွာမူ မိဘမ်ား၏ လမ္းညႊန္ေလ႔က်င္႔ေပးမႈ ေကာင္းမေကာင္းအေပၚ၌ မ်ားစြာ မူတည္ေနေပသည္။ အင္တာနက္ကို အသံုးခ်ဖို႔ အတြက္မူ ပညာေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရွာေဖြျခင္း၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ေဆာင္းပါးမ်ား ရွာေဖြျခင္းမွ အစျပဳ၍ မိမိ မွတ္သားထားသမွ်ကို ျပန္လည္မွ်ေဝေပးျခင္းအထိ အထိေရာက္ဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္ေပသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ ပညာရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ တတ္ကၽြမ္းေသာ ပညာရပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင္႔ ေရးသားတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္ျဖစ္ရာ မိမိဘာသာ ေလ႔လာသင္ၾကားလိုေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အခြင္႔အေရး တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။
ယခုအခါ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စေကာလားရွစ္ ပရိုဂရမ္မ်ား အေျမာက္အမ်ားေပၚထြက္လာသျဖင္႔ သားသမီးမ်ား ပညာေရးအတြက္ အခြင္႔အလမ္းသစ္မ်ားသဖြယ္ ရွိေနေပရာ မိဘမ်ားက အျမဲမျပတ္ သတင္းစုေဆာင္းေနရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ သားသမီးမ်ားငယ္စဥ္ကပင္ ထို စေကာလားရွစ္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေလ႔လာျပီး ၾကိဳတင္ေလ႔က်င္႔ေပးထားရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကိုလည္း အင္တာနက္တြင္ အျမန္ဆံုးႏွင္႔ အလြယ္ကူဆံုး စံစမ္းရွာေဖြႏိုင္ေပသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ ပညာေရးႏွင္႔ ပက္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အသားေပးသည္႔ forum မ်ား၊ ဝဘ္ဆိုဒ္ မ်ားကို ေလ႔လာဖတ္ရႈျခင္းျဖင္႔ မိမိတို႔ သားသမီးမ်ားအတြက္ သင္႔ေတာ္မည္႔ အလားအလာေကာင္းမ်ား၊ စေကာလားရွစ္ ႏွင္႔ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင္႔ဆိုေသာ္ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ႔ေသာ နည္းလမ္္းမ်ားမွ လက္လွမ္းမီေသာ အခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ သားသမီးမ်ားအား စံနစ္တက် ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးမည္ ဆိုပါက ၄င္းတို႔၏ ပညာေရးတြင္သာမက အဘက္ဘက္တြင္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ သားေကာင္းရတနာမ်ား အျဖစ္ ေပၚထြက္လာမည္ဟု ေလးေလးနက္နက္ ယံုၾကည္မိပါသည္ခင္ဗ်ား။
Dr. ေအာင္ဝင္းထြဋ္
(M.P.E.I)
(bluephoenix)

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+