Nikola Tesla နီကိုလာ တက္စလာ (၁၈၅၆-၁၉၄၃)

Nikola Tesla နီကိုလာ တက္စလာ သည္ ဆာဗီးရန္း-အေမရိကန္ လူမ်ိဳး သိပၸံပညာရွင္၊ လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ ႏွင္႔ တီထြင္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ Alternating current (a.c) ကို စတင္ အသံုးခ်ရန္ ႀကိဳးစားခဲ႔သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ A.C လွ်ပ္စစ္ဆိုသည္မွာ အခ်ိန္ႏွင္႔လိုက္ၿပီး ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲေနတတ္ေသာ sine wave ပံုစံရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖစ္ၿပီး ယေန႔ အိမ္သံုး ဓာတ္အားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ တက္စလာ အေနႏွင္႔ a.c induction generator၊ Tesla coil ႏွင္႔ a.c current ၏ frequency ကို ေျပာင္းေပးႏိုင္ေသာ ထရန္စေဖၚမာ အစရွိေသာ တီထြင္မႈေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ခဲ႔သူျဖစ္သည္။
တက္စလာ၏ ဘဝျဖစ္စဥ္
တက္စလာကို ဆာဘီးယန္ မိဘမ်ားမွ ခရိုေအးရွား (Croatia) ရွိ စမီးလ္ဂ်န္(smiljan) အရပ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ သူ႔ဖခင္မွာ ထိုေဒသရွိ ေရွးရိုး ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္းေလးမွ သင္းအုပ္ ဘုန္းႀကီး တစ္ပါးျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္ကပင္ ဥာဏ္ရည္ လြန္စြာ ထက္ျမက္ခဲ႔ၿပီး ကဗ်ာေရးျခင္း၊ စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ကို ဝါသနာ ထံုခဲ႔သူ ျဖစ္သည္။ သူ႔မိဘမ်ားကမူ သူ႔ဖခင္ကဲ႔သုိ႔ ဘုန္းႀကီး ဝတ္ေစခ်င္ခဲ႔သည္။ တက္စလာသည္ ၁၈၇၁ မွ ၁၈၇၇ အတြင္း ကာလိုဗတ္ (Karlovac) ၿမိဳ႕ေလးတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း တက္စဥ္ကစၿပီး သိပၸံပညာရပ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားလာခဲ႔သည္။ ၁၈၇၇ မွ ၁၈၈၀ အထိ ၾသစၾတီးယား (Austria) ႏိုင္ငံ ဂရာဇ္(Graz) ရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္ တြင္ ပညာသင္ခဲ႔ ၿပီး ၁၈၈၀ တြင္ University of Prague တြင္ ပညာ ဆက္သင္ခဲ႔သည္။ သို႔ရာတြင္ သူ႔ဖခင္ ဆံုးပါးသြားသျဖင္႔ ပညာဆံုးေအာင္ မသင္ခဲ႔ရေပ။
တက္စလာသည္ ၁၈၈၁ တြင္ ဘူဒါပတ္စ္ (Budapest) ရွိ တယ္လီဖုန္း ကုမၸဏီတြင္ အင္ဂ်င္နီယာ အျဖစ္ တစ္ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ၿပီး ပဲရစ္ သို႔ ေျပာင္းေရြ႕အလုပ္လုပ္ခဲ႔သည္။ ထို႔ေနာက္ အေမရိကန္သို႔ ၁၈၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းေရြ႕ခဲ႔ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္ရံု မတည္ေထာင္မီ အေမရိကန္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ ေသာမတ္ အက္ဒီဆင္ ဆီ၌ တစ္ႏွစ္ခန္႔ အလုပ္လုပ္ခဲ႔သည္။ တက္စလာသည္ အေမရိကန္ျပည္တြင္ သူ႔အခ်ိန္ အမ်ားစုကို စြန္႔ဦးတီထြင္သူ ေဂ်ာ႔ ဝက္စတင္းေဟာက္စ္ (George Westinghouse) ႏွင္႔ လက္တြဲ လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္။ ေဂ်ာ႔ ဝက္စတင္းေဟာက္စ္ သည္ တက္စလာ၏ patents မူပိုင္ခြင္႔မ်ားကို ဝယ္ယူခဲ႔ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင္႔ a.c လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေသာ (power transmission) စနစ္ကို ဦးေဆာင္ စတင္ခဲ႔သည္။ တက္စလာသည္ ၁၈၉၂ တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူခဲ႔သည္။ ၁၈၉၂ တြင္ မိခင္ျဖစ္သူ ဆံုးပါးၿပီးေနာက္ တက္စလာသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ ေရွာင္ခြာၿပီး အထီးက်န္ စြာ ေနစျပဳလာသည္။ ၁၉၁၂ တြင္ တက္စလာႏွင္႔ အက္ဒီဆင္ ႏွစ္ေယာက္လံုးကို ႏိုဘယ္ဆုအတြက္ လ်ာထားျခင္း ခံခဲ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ တက္စလာသည္ အိမ္သံုး စြမ္းအင္အျဖစ္ a.c ႏွင္႔ d.c လြန္ဆြဲပြဲတြင္ မရိုးသားေသာ နည္းလမ္းမ်ား သံုးခဲ႔သည္ဟု သူယံုၾကည္ထားေသာ အက္ဒီဆင္ႏွင္႔ တြဲဘက္ဆုယူရန္ ျငင္းပယ္ခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ တီထြင္သူ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ႏိုဘယ္ဆု မရခဲ႔ေပ။ တက္စလာ အေနျဖင္႔ သူ၏ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈ အမ်ားစုကို patent မူပိုင္ခြင္႔ မျပဳလုပ္ခဲ႔ပဲ ထို တီထြင္မႈမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူး အနည္းငယ္သာ ခံစားခဲ႔ရသည္။ သူ၏ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္မ်ားကို နယူးေရာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေသဆံုးခ်ိန္အထိ တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္စြာ ကုန္ဆံုးေစခဲ႔သည္။
တက္စလာ၏ တီိထြင္မႈမ်ား
တက္စလာသည္ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ဂရာ႕ဇ္(Graz) နည္းပညာေက်ာင္းသားဘဝက d.c motor ဒီစီ ေမာ္တာတစ္လံုး သရုပ္ျပသည္ကို ေတြ႔ခဲ႔ရသည္။ သူျမင္ခဲ႔ရေသာ ဒီစီ ေမာ္တာသည္ ဘရပ္ရွ္ (brushes) မ်ား ပါဝင္ၿပီး သတၱဳအစိတ္မ်ားျဖင္႔ ျပဳလုပ္ထားေသာ ကြန္ျမဴေတတာ (commutator) ကို ထိကပ္ေနသည္။ ထို ဘရပ္ရွ္မ်ားႏွင္႔ ကြန္ျမဴေတတာမ်ား သည္ ပြန္းပဲ႔ ပ်က္စီး ေစတတ္ရာ ယင္းတို႔ကို ဖယ္ပစ္လိုက္ျခင္းျဖင္႔ ေမာ္တာကို ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္ဟု ထိုစဥ္ကပင္ သူစဥ္းစားမိခဲ႔သည္။ ေနာက္ ၄ ႏွစ္ ၾကာေသာ အခါ induction generator ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ကူး ရခဲ႔သည္။ induction generator တြင္ ရိုတာကို စက္မႈစြမ္းအင္ တစ္ခုခုျဖင္႔ လွည္႔ေပးျခင္းျဖင္႔ a.c လွ်ပ္စစ္ ကို ထုတ္ယူရရွိသည္။ ယင္းကို a.c လွ်ပ္စစ္ ျပန္ေပးျခင္းျဖင္႔ ရိုတာကို လည္ပတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဤနည္းျဖင္႔ လည္ပတ္ေသာ ေမာ္တာကို induction motor ဟု ေခၚသည္။ တက္စလာသည္ သူ႔တီထြင္မႈမ်ားကို မိုဒယ္ မေဆာက္မီကပင္ စိတ္ကူးျဖင္႔ မည္သည္႔ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရမည္ကို ၾကိဳတင္ ၾကံဆ ထားေလ႔ရွိသည္။
တကယ္တမ္း အလုပ္လုပ္ေသာ induction motor ကိုမူ ၁၈၈၃ ခုႏွစ္က်မွ တည္ေဆာက္ခဲ႔သည္။ ဤတြင္ သူ႔တီထြင္မႈမ်ားကို ဥေရာပ၌သာ စိတ္ဝင္စားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု နားလည္ သေဘာေပါက္လာၿပီး နယူးေရာက္ ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ်ခဲ႔သည္။ ထိုေနရာ၌ပင္ သူ႔ ဓာတ္ခြဲခန္းႏွင္႔ အလုပ္ရံုကို ၁၈၈၇ ခုႏွစ္၌ တည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီး ေမာ္တာမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ႔သည္။ တစ္လခန္႔ အတြင္း၌ပင္ a.c လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ အသံုးခ်ျခင္းမ်ားႏွင္႔ ဆိုင္ေသာ ရႈပ္ေထြးမ်ားျပားသည္႔ patents မူပိုင္ခြင္႔ မ်ား ေလွ်ာက္ထား ရရွိခဲ႔သည္။ a.c လွ်ပ္စစ္ သည္ အလြန္ေဝးကြာေသာ ေဒသမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း မ်ားတြင္ d.c လွ်ပ္စစ္ ထက္ စာလွ်င္ ပို၍ ထိေရာက္မႈ ရွိေသာေၾကာင္႔ ယေန႔ေခတ္ တြင္ စက္ပစၥည္းမ်ားေမာင္းရန္ အမ်ားဆံုးသံုးေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖစ္လာခဲ႔သည္။ တက္စလာသည္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ American Institute of Electrical Engineers တြင္ သူ၏ a.c လွ်ပ္စစ္ စံနစ္ အေၾကာင္းကို လက္ခ်ာ ပို႔ခ် ေပးေနခဲ႔သည္။ အေမရိကန္ တီထြင္သူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဂ်ာ႔ဝက္စတင္းေဟာက္စ္ က ထို လက္ခ်ာမ်ားကို ေလ႔လာၿပီးေနာက္ တက္စလာ၏ မူပိုင္ခြင္႔ patent မ်ားကို အလွ်င္အျမန္ ဝယ္ယူ လိုက္ေတာ႔သည္။ ဝက္စတင္းေဟာက္စ္ သည္ တက္စလာ၏ စိတ္ကူးမ်ားကို ေထာက္ခံခဲ႔ၿပီး ၁၈၉၃ တြင္ ခ်ီကာဂို တြင္ က်င္းပခဲ႔ေသာ World Columbian Exposition တြင္ တက္စလာ၏ စနစ္ ကို အသံုးျပဳ၍ မီးထြန္းျခင္းျဖင္႔ သရုပ္ျပခဲ႔သည္။ တစ္လခန္႔ ၾကာေသာအခါ နယူးေရာက္ ရွိ ႏိုင္အာဂရာ ေရတံခြန္ တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ စာခ်ဳပ္ကို ဝက္စတင္းေဟာက္မွ ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ႔သည္။ တက္စလာ၏ နည္းစံနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေဒသတြင္း စက္ရံုမ်ားအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးရံုသာမက ၂၂မိုင္ ကြာေဝးေသာ Buffalo ၿမိဳ႕ သို႔ ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ႔သည္။
၁၈၈၈ ေႏွာင္းပိုင္းမွ စ၍ တက္စလာသည္ ႀကိမ္ႏႈန္းျမင္႔ (very high frequency) a.c လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကို ထုတ္လုပ္ အသံုးခ်ရန္ အလြန္ စိတ္ဝင္စား ခဲ႔သည္။ ထို လွ်ပ္စစ္သည္ မီးထြန္းရန္ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး တြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ လိမ္႔မည္ဟု တက္စလာ ယံုၾကည္ခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ သူ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္မ်ားကို ႀကိမ္ႏႈန္းျမင္႔ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္ႏိုင္ေစရန္ ျပဳျပင္ခဲ႔သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္မွ ႀကိမ္ႏႈန္းနိမ္႔ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူ၍ ေနာက္ပိုင္းမွ ႀကိမ္ႏႈန္းျမွင္႔ေပးျခင္းသည္ ပိုမိုထိေရာက္မည္ဟု တက္စလာ က ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ထို ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ a.c လွ်ပ္စစ္၏ ဗို႔အားႏွင္႔ ႀကိမ္ႏႈန္းကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာ တက္စလာကိြဳင္ (Tesla coil) ကို တီထြင္ခဲ႔သည္။
တက္စလာကိြဳင္သည္ လွ်ပ္စစ္ ပတ္လမ္း ၂ ခုကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ခုစလံုးမွာ ဝါယာေခြမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အေခါင္းပါေသာ ဆလင္ဒါ တစ္ကိုကို အတူတကြ ရစ္ပတ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကြိဳင္တစ္ခုမွာ အရြယ္အစား ၾကီးမားေသာ ဝါယာကို သံုးထားၿပီး အပတ္ေရ အနည္းငယ္သာ ပတ္ထားသည္။ ေနာက္ ကိြဳင္တစ္ခုမွာမူ အရြယ္အစား အလြန္ ေသးငယ္ေသာ ဝါယာႀကိဳး အပါတ္ေရ မ်ားစြာ ပတ္ထားၿပီး ယင္းကိြဳင္ အတြင္းသို႔ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္းမ်ား ညိႈ႕ဝင္ ျဖစ္ေပၚသည္။ ကိြဳင္အပတ္ အေရအတြက္ျခင္း အလြန္ကြာျခားမႈေၾကာင္႔ ေသးငယ္ေသာ ကိြဳင္အတြင္း ညိႈ႕ဝင္ စီးဆင္းေသာ လွ်ပ္စီး၏ ႀကိမ္ႏႈန္းႏွင္႔ ဗို႔အားသည္ အလြန္ ျမင္႔မားသည္။ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိုကိရိယာကို အသံုးျပဳ၍ ၁၃၅ ေပ ရွည္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီးပြားတန္း electric spark ကို တက္စလာ ဖန္တီး ႏိုင္ခဲ႔သည္။ ၂၅ မိုင္အကြာအေဝးရွိ မီးလံုးေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ႀကိဳးမဆက္သြယ္ဘဲ ထြန္းျပႏိုင္ခဲ႔သည္။ သူ၏ တက္စလာကိြဳင္မွ ထြက္ေသာ ႀကိမ္ႏႈန္းျမင္႔ လွ်ပ္စစ္သည္ ဓာတ္ေငြ႔ထည္႔ထားေသာ (နီယြန္) မီးေခ်ာင္းမ်ားကို အေဝးမွ စြမ္းအင္ ေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။
တက္စလာအေနျဖင္႔ ေရဒီယို နည္းပညာ ေပၚေပါက္လာေစရန္ မ်ားစြာ စိတ္အား ထက္သန္ခဲ႔သည္။ ၁၈၉၇ အေစာပိုင္းတြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ မက္ဒီဆင္ စကြဲ ပန္းျခံ (Madison Square Gardan) တြင္ အေဝးထိန္းစံနစ္သံုး ေလွပံုစံငယ္ ၂ ခုကို သရုပ္ျပခဲ႔သည္။ ၁၉၀၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေလာင္းကၽြန္းငယ္ (Long Island) ေပၚတြင္ အသံလႊင္႔ စက္ရံုတစ္ခုကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီး ကမာၻ႔ႀကိဳးမဲ႔ ဆက္သြယ္မႈ စံနစ္ ပေရာဂ်က္ (World Wireless) တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ႔သည္။ ေနာင္ ႏွစ္အနည္းငယ္ ၾကာေသာ အခါ သူ႔ပေရာဂ်က္သည္ သူ႔ကို ေထာက္ပံ႔ေနသူမ်ားအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကုန္က်စားရိတ္ မ်ားျပားလာေၾကာင္း သိလာၾကၿပီး သူ႔ကို စြန္႔ခြာ သြားခဲ႔ၾကသည္။ (၁၉၁၄-၁၉၁၈) ပထမ ကမာၻစစ္ အစတြင္ တက္စလာအေနႏွင္႔ စီးပြားပ်က္ကပ္ ကို ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရသည္။ အသံလႊင္႔ရံု အပါအဝင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ သူ၏ မေအာင္ျမင္ေသာ ပေရာဂ်က္မ်ားေၾကာင္႔ ဝက္စတင္းေဟာက္စ္ ကလည္း စီးပြားေရးအရ ေထာက္ပံ႔ကူညီရန္ ျငင္းပယ္ခဲ႔သည္။ အျခား အဓိက ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔သူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးသမား ဂၽြန္ ပီယာပြန္႔ ေမာ္ဂန္ (John Pierpont Morgan) ကလည္း ၁၉၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆံုးပါးသြားခဲ႔သည္။
တက္စလာသည္ သူ႔ေနာက္ဆံုးကာလမ်ားကို အထီးက်န္စြာ ကုန္ဆံုးခဲ႔ရသည္။ သူ႔ တီထြင္မႈမ်ားစြာကို အျခားသူမ်ားက ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကၿပီး အက်ိဳး ခံစားသြားၾကသည္။ တက္စလာအေနျဖင္႔ ပင္လယ္တြင္ သေဘၤာမ်ားအား ေထာက္လွမ္းသည္႔ စံနစ္ တစ္ခုကို ပံုစံၾကမ္းထုတ္ခဲ႔ၿပီး ယခုအခါ ေရဒါအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ႔သည္။ ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင္႔ လက္ေတြ႔မလုပ္ခဲ႔ႏိုင္သျဖင္႔ လွ်ပ္စစ္နာရီ၊ တာဘိုင္ အစရွိေသာ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ သူ၏ တီထြင္မႈမ်ားစြာသည္ သူကြယ္လြန္မႈႏွင္႔ အတူ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ႔ရသည္။
(M.P.E.I)
Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+