ရိုေဘာ႔ေတြ အတြက္ တင္းနစ္ ၿပိဳင္ပြဲ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕မွာ ကုမၸဏီေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး မ်ိဳးဆက္ စက္ရုပ္ျပပြဲကို က်င္းပခဲ႔ရာ လူပံုတူ ရိုေဘာ႔ တစ္ခုမွ ေတဘယ္လ္ တင္းနစ္ ကစားျပခဲ႔သည္ကို ေအာက္ပါ အတိုင္းေတြ႔ရွိခဲ႔ ရပါသည္။

Source: http://www.guardian.co.uk/technology/gallery/2009/dec/02/robots-japan

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+