ဗုဒၶ သရဏံ ဂစၧာမိ - ၁

ဗုဒၶဘာသာ၀င္အစ သရဏဂုံက ဆုိတဲ႕စကားအတုိင္း သရဏဂုံ တံခါးေပါက္မွ ၀င္ေရာက္ ခဲ႕မွသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အျဖစ္ ေရာက္ရွိႏုိင္ရကား သရဏဂုံ သုံးပါးထဲမွာ တစ္ပါး အပါ၀င္ျဖစ္တဲ႕ ဗုဒၶံသရဏံဂစာၧမိ ဆုိတဲ႕ စကားရပ္ေလး ကုိ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္တုိင္း ၾကားလည္းၾကားဖူးၾက၊ ႏႈတ္ျမြက္၍လည္း ရြတ္ဆုိဖူး ခဲ႔ၾကမည္သာ။ ဗုဒၶံသရဏံ ဂစၧာမိဆုိေသာ ဗုဒၶံ- ျမတ္စြာဘုရားကုိ၊ သရဏံ- ကုိးကြယ္ရာဟူ၍၊ ဂစၧာမိ- ဆည္းကပ္ပါ…. လုိ႕ ဆုိုိလုိတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ စကားေတြထဲမွာ ကုိးကြယ္ဆုိတဲ႕ ေ၀ါဟာရဟာ ကုိးႏွင္႕ကြယ္ကုိ ေပါင္းစပ္ထားဆုိတဲ႕ ေ၀ါဟာရျဖစ္ပါတယ္။ ကုိးဆုိတာ ယုံၾကည္လုိ႕ အားကုိးျခင္းျဖစ္ၿပီး ကြယ္ ဆိုတာ ကေတာ့ အဲဒီ့ အားကိုးသူေတြကို ဝဋ္ေဘးေတြ၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း၊ စိ္တ္ဆင္းရဲျခင္း ေဘးေတြ အပါယ္ေဘးေတြ အဲဒီေဘးေတြ မက်ေရာက္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးျခင္းလို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အဲဒီေဘးေတြ မက်ေရာက္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးတဲ့ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာျမတ္သံုးပါးကို ပါဠိလို သရဏ၊ ျမန္မာလို ကိုးကြယ္ရာလို႔ ေခၚဆိုရျခင္း ျဖစ္ေလတယ္။
ယေန႔ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ေတြ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္လ်က္ ရွိေနၾကတဲ့ ေဂါတမႏြယ္ဖြား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားကို မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူသားမွန္သမွ် အားလံုးတို႔ ဘယ္သူမွ ပကတိမ်က္စိနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ဒိဌမျမင္ မေတြ႔ဖူးၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ မွန္သမွ် အားလံုးတို႔ဟာ အဲဒီေဂါတမႏြယ္ဖြား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားကို ဘုိးဘြား ဘီဘင္ လက္ထက္ကေန ယေန႔ထိတိုင္ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္လ်က္ ရွိေနၾကပါတယ္။ မ်က္စိနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ဒိဌမျမင္ေတြ႔ရဘဲ ဘာေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ ေနၾကရတာလဲလို႔ ေမးရင္ "ယံုၾကည္လို႔" ဆိုတဲ့ အေျဖကိုပဲ အားလံုးက ေျဖဆိုၾကမွာပါ။ ဟုတ္ပါတယ္…… ယံုၾကည္ဆိုတဲ့ ျမန္မာေဝါဟာရဟာ ပါဠိလိုေတာ့ သဒၵါတရားပဲ ျဖစ္တယ္။ သဒၵါဆိုတာ ဗုဒၶါဒီနီ ရတနာနိ သဒၵဟတိ ပတၱိယာယတိ သဒၶါ [ဘိ။ ဌ၊ ၁။ ၁၈၉] ဆိုတဲ့စကားအရ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာျမတ္သံုးပါးကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္လို႔ အဲဒီ ယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရားေၾကာင့္ပဲ ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ျခင္း ျဖစ္ၾကရတာပါ။
ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါး ကိုသာမဟုတ္ပါဘူး၊ ကံ ကံရဲ႕အက်ိဳးတရား၊ ပစၥဳပၸန္ေလာက၊ တမလြန္ေလာက၊ ဒီအရာဌာန ေတြကိုလည္း ယံုၾကရမွာပါ။ အဓိက အားျဖင့္ေတာ့ ဘုရားကို ယံုရမွာေပါ့။ ဘုရားကိုယံုရင္ အဲဒီဘုရားေဟာတဲ့ တရားေတာ္ေတြကို ယံုတဲ့ကိစၥ၊ ဘုရားေဟာတဲ့ အတိုင္းလိုက္နာၾက၊ က်င့္ႀကံ ႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြအေပၚကို ယံုတဲ့ကိစၥ၊ ဘုရားေဟာ တရားေတာ္မ်ားမွာ ၫႊန္ျပခဲ့တဲ့ ကံ ကံတရားရဲ့အက်ိဳး တရား၊ ပစၥဳပၸန္ေလာက၊ တမလြန္ေလာက၊ ဒီအရာဌာနေတြမွာ ယံုတဲ့ကိစၥ အားလံုးၿပီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားကိုုယံုၾကည္ရင္ တရား၊ သဃာ၊ ကံ ကံရဲ့အက်ိဳးတရား၊ ပစၥဳပၸန္ေလာက၊ တမလြန္ေလာက ဒါေတြကိုလည္း ယံုၾကည္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္တာမို႔ ဘုရား ကိုယံုဘို႔ အဓိကက်တယ္လို႔ ဆိုရတာျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ထင္ရွားတဲ့ ဘာသာႀကီး ေလးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဘာသာတိုင္းမွာ မိမိတို႔ ယံုၾကည္ၾက၊ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ၾကတဲ့ ဘုရားေတြလည္း အသီးသီး ရွိေနၾကပါတယ္။ ရွိေနၾကတဲ့ဘုရား ေတြထဲက ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေတြကလည္း မိမိတို႔ဘုရားကို ကိုးကြယ္မွ သမၼာဒိဌိ၊ အျခားေသာ ဘုရားေတြကို ကိုးကြယ္ရင္ မိစာၦဒိဌိ။ အျခားေသာ ဘာသာဝင္ေတြကလည္း သူတို႔ဘုရားကို ကိုးကြယ္မွ သမၼာဒိဌိ၊ အျခားေသာ ဘုရားေတြကို ကိုးကြယ္ရင္ မိစာၦဒိဌိ။ ဒီလို တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ကိုယ့္ဘက္ကို သမၼာဒိဌိ၊ သူ႔ဘက္ကို မိစာၦဒိဌိဆိုၿပီး ေျပာဆို ေနၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္ဘုရားကို ယံုရမွာလဲ… ဘယ္ဘုရားကို ကိုးကြယ္ရမွာလဲ… ဘယ္ဘုရားကိုယံုမွ၊ ဘယ္ဘုရားကို ကိုးကြယ္မွ သမၼာဒိဌိျဖစ္မွာလဲ… ဒါေတြဟာ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္သူအားလံုး သိသင့္သိထိုက္တဲ့ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ အခ်က္ပါ။ တကယ္ေတာ့ ေလာကမွာ ဘုရားဆိုတာ “ယံ ဧကိႆာ ေလာက ဓာတုယာေဒြ အရဟေႏာၱ သမၼာသမၺဳဒၶါ အပုဗၺံ အစရိမံ ဥပၸေဇၨယံ်ဳ၊ ေနတံ ဌာနံ ဝိဇၨတိ“- တစ္ခုေသာ ေလာကဓာတ္ႀကီး အတြင္း၌ ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္ကုန္ေသာ ဘုရားႏွစ္ဆူတို႔သည္ မေရွးမေႏွာင္း (တၿပိဳင္နက္) ပြင့္ေတာ္မူရာေသာ အေၾကာင္းအခြင့္သည္ မရွိ [အံ။၁။၂၉] ဆိုတဲ့စကားအရ ႏွစ္ဆူတၿပိဳင္နက္ မရွိစေကာင္းပါဘူး။ တစ္ဆူပဲရွိရမွာပါ။ ႏွစ္ဆူ၊ သံုးဆူ တစ္ၿပိဳင္နက္ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ တစ္ဆူသာ အစစ္အမွန္ျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ အဆူေတြဟာ အမည္ခံဘုရားေတြပဲ ျဖစ္ရမွာပါ။ ရွိရမယ့္ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားဆိုတာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္ၿပီး အမွန္တကယ္ ကိုးကြယ္ရမယ့္ ဘုရားဆိုတာ ပါဠိ ေဝါဟာရအားျဖင့္ ဗုဒၶ၊ ျမန္မာ ေဝါဟာရအားျဖင့္ သိတတ္သူလို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သိတယ္ဆိုတာ သစၥာေလးပါးႏွင့္ တကြ သိစရာမွန္သမွ် အားလံုးကို သိတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကိေလသာ အားလံုးကို ကုန္ေစတတ္တဲ့ အရဟတၱ မဂ္ဉာဏ္နဲ႔ သိစရာမွန္သမွ် အားလံုးကို သိတတ္တဲ့ သဗၺညဳတဉာဏ္ အဲဒီဉာဏ္ေတြကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားတဲ ့ပုဂၢိဳလ္ကို ဗုဒၶဘုရား လို႔ေခၚဆိုရပါတယ္။ ဒါဟာ ဘုရား ဟုတ္မဟုတ္ သိႏိုင္တဲ့ အက်ဥ္းဆံုးေသာ တိုင္းတာစရာေလး တစ္ခုပါ။ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ေနတဲ့ ဘုရားမွာ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္နဲ႔ သဗၺညဳတဉာဏ္ ရွိရဲ့လား။ ရွိတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဘုရားစစ္၊ ဘုရားမွန္ပါပဲ။ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဘုရားမဟုတ္ပါဘူး။ အမည္ခံ ဘုရားပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအမည္ခံ ဘုရားေတြကို ယံုၾကည္ကိုုးကြယ္မိရင္ သမၼာဒိဌိလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ လြဲမွားေသာ ကိုးကြယ္မႈသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယံုၾကည္မႈကို သဒၶါလို႔ ေခၚဆိုလို႔ရေပမယ့္ ယံုၾကည္မႈတိုင္းကိုေတာ့ သဒၶါလို႔ မေခၚဆိုႏိုင္ ပါဘူး။ ယံုၾကည္မႈတိုင္းကို သဒၶါလို႔ ေခၚမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီကမာၻ ေလာကႀကီးမွာ မိစာၦဒိဌိဆိုတာ မရွိႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဘာျပဳလို႔လည္း ဆိုေတာ့ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားတိုင္းကို ကိုးကြယ္သူတိုင္းက ယံုၾကည္ေနၾကလို႔ပါ။ ဘုရားစစ္ ဘုရားမွန္ေတြကို ကိုးကြယ္ ေနၾကသူေတြက မိမိတို႔ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားကို ယံုၾကည္ၾကသလို အမည္ခံ ဘုရားေတြကို ကိုးကြယ္ ေနမိ္သူေတြကလည္း သူတို႔ကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားကို ယံုၾကည္ ေနၾကတာပဲ။ တကယ္ေတာ့ ဘုရားအစစ္ အမွန္ကို ယံုၾကည္ၿပီး ကိုးကြယ္မွ သဒၶါအစစ္ျဖစ္ၿပီး သမၼာဒိဌိျဖစ္ပါတယ္။ အမည္ခံ ဘုရားေတြကို ယံုၾကည္ၿပီး ကိုးကြယ္ ေနတာကေတာ့ သဒၶါမဟုတ္ပါဘူး။ မိစာၦဓိေမာကၡပါ။ မိစာၦဓိေမာကၡ ဆိုတာ မိစာၦ - မွားယြင္းေသာ + အဓိေမာကၡ- ဆံုးျဖတ္မႈ + မိစာၦဓိေမာကၡ =  မွားယြင္းေသာ ဆံုးျဖတ္မႈ လို႔အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ တရားကိုယ္အရ ေကာက္ရင္ေတာ့ ေမာဟ (သို႔မဟုတ္) ဒိဌိျပဌာန္းတဲ့ အကုသိုလ္ စိတၱဳပၸါဒ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအမည္ခံ ဘုရားေတြကို ကိုးကြယ္မိရင္ေတာ့ “နဖူးပြန္းႏွင့္၊ ဒူးပြန္းခံကာ၊ ကိုးကြယ္ပါလည္း၊ ဆရာလြဲက၊ ငရဲအပါယ္၊ အျမစ္တြယ္၊ ဝဋ္ႏြယ္ရွည္လ်ားရာ“ ဆိုတဲ့စကားလို အပါယ္ငရဲမွာ အျမစ္တြယ္ၿပီး ထိုသူတို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္ သံသရာ ခရီးလမ္းဟာလည္း ရွည္လ်ား ေနၾကဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားဟာ ဘုရား အစစ္အမွန္လား၊ အမည္ခံ ဘုရားလား ကြဲကြဲျပားျပား သိေအာင္ေတာ့ ေလ့လာ ထားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘုရား…ဘုရား ဆိုတိုင္း ရမ္းၿပီး ကိုးကြယ္ ေနၾကမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ကိုးကြယ္မႈကို ရရွိႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္ရင္လည္း မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ပဲ ျဖစ္ၾကရမွာပါ။ မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ရဲ့ ကိုးကြယ္မႈဟာ ခိုင္မာေလးနက္မႈ မရွိလို႔ တည္ၿငိမ္မႈလည္း မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ဟိုကေျပာ ယံုလိုက္၊ ဒီကေျပာ ယံုလိုက္၊ ဟိုဆိုလည္း ကိုးကြယ္လိုက္၊ ဒီဆိုလည္း ကိုးကြယ္လိုက္၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဘုရားျခင္း အတူတူပါပဲကြာ ဆိုၿပီး ဘာသာအားလံုးက ရိွသမွ် ဘုရားေတြ အကုန္လံုးကို ဘုရားစင္ ထက္တင္ၿပီး ကိုးကြယ္တဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ရွိ သြားၾကမွာပါ။ အသိဉာဏ္ ပညာနဲ႔ ယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရား နည္းပါးၾကတဲ့ ပုထုဇဥ္ လူသားတို႔ရဲ့ အယူဝါဒ မတည္ၿမဲပံုနဲ႔ အလြဲအမွား ေတြကို ကိုးကြယ္ တတ္ၾကပံု၊ ယင္းသို႔ ကိုးကြယ္ျခင္းေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့ ကတိသို႕ လားေရာက္ရပံု မ်ားကို “ခပင္းထိုမွ်၊ လူ႔ေလာကႏိႈက္၊ အႏၶပုထုဇဥ္၊ ဉာဏ္မယွဥ္ကား၊ အစဥ္မွားေလ့၊ ထင္သေရြ႕ျဖင့္၊ ေမ့ေလ်ာ့သတိ၊ မယွိပညာ၊ သဒၶါနည္းပါး၊ အမိုက္အားျဖင့္၊ တရားမတည္၊ မက်ည္မခိုင္၊ ယိမ္းယိုင္ေစာင္းငဲ့၊ အယူယြဲ႕၏၊ ဂုဏ္မဲ့တကၠတြန္း၊ ရဟန္းအလဇၨီ၊ က်င့္ဒုႆီႏွင့္၊ မညီတရား၊ သူတို႔အားလည္း၊ ဘုရားရဟႏၲာ၊ အရိယာဟု၊ မိစာၦစြဲၿငိ၊ မွီဝဲမိက၊ အသိက်င့္ခၽြတ္၊ သုနကၡတ္သို႔၊ မျမတ္ေအာက္လွ်ိဳး၊ ဂတိဆိုး၍၊ ျမန္းၫိႈးမေယာ္ဘိမူကား“ လို႔ မဃေဒဝလကၤာသစ္၊ ပိုဒ္ေရ (၅၄၈)မွာ ျပဆိုထားေပတယ္။
အရဟတၱ မဂ္ဉာဏ္နဲ႔ သဗၺညဳတဉာဏ္ ရွိမွ ဘုရားလို႔ဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ ေနတဲ့ ေဂါတမဗုဒၶမွာေကာ အဲဒီ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္နဲ႔ သဗၺညဳတဉာဏ္ ရွိရဲလား… ဘယ္တုန္းက ရွိတာလဲ… ေမြးတုန္းကတည္းက ပါလာသလား… အဲဒီလို တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေမးလာရင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုေျဖမလဲ။ ဒီေမးခြန္းေတြ ေျဖဆိုႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကိုယ္ကိုးကြယ္တဲ့ ဗုဒၶရဲ့ အေၾကာင္းအရာကို၊ ကိုယ္ကိုးကြယ္တဲ့ ကိုယ့္ဘုရား အေၾကာင္းကို သိသင့္ သေလာက္ေတာ့ သိထား ၾကရမယ္။
မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ေနတဲ့ ေဂါတမဗုဒၶဆိုတာ ေမြးကတည္းက အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္နဲ႔ သဗၺညဳတဉာဏ္ ပါလာတာ မဟုတ္လို႔ ေမြးေမြးခ်င္း ဘုရား မျဖစ္ေသးပါဘူး။ သူ႔ကို (ဘုရားအေလာင္း သိဒၶတၳမင္းသားကို) မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႔မွာဖြားျမင္ပါတယ္။ ဖြားျမင္တဲ့ေနရာက ေဒဝဒဟနဲ႔ ကပိလဝတ္အၾကား လုမၺနီသာေမာ အင္ၾကင္းေတာမွာပါ။ သူ႔ရဲ႕နာမည္က သိဒၶတၴ၊ သူ႕ရဲ႕ခမည္းေတာ္က သုေဒၶါဓန၊ မယ္ေတာ္က မာယာေဒဝီ၊ အမ်ိဳးအႏြယ္က မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ပါ။ ဒီအေၾကာင္း အရာေတြေလာက္ ကိုေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြတိုင္း သိၿပီးျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို အေျခခံၿပီး အျခား သိရမယ့္အေၾကာင္းအရာေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ငါတို႔ကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားဟာ နတ္လည္းမဟုတ္၊ ျဗဟၼာလည္းမဟုတ္၊ လူသားစစ္စစ္ပါပဲလားလို႔သိရမယ္။ အဲဒီလူသားဟာ မိုးက်ေရႊကိုယ္ သူ႔အလိုလိုေပၚလာတာမဟုတ္။ ျဗဟၼာ၊ သိၾကား၊ နတ္နဂါးေတြ ဖန္ဆင္းလို႔ ျဖစ္ေပၚလာတာမဟုတ္။ လူသားမိဘႏွစ္ပါးကေန ေပါက္ဖြားဆင္းသက္လာတာပါလားလို႔ သိရမယ္။ ေနာက္ၿပီး ငါတို႔ကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားမွာ ေမြးဖြားတဲ့ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ အတိအက်ရွိတယ္။ ေမြးဖြားခ်ိန္၊ ေမြးဖြားရာေဒသ၊ မ်ိဳးႏြယ္ အစဥ္အဆက္ အတိအက်ရွိတယ္။ ဒီလိုလည္းသိထားၾကရပါမယ္။
အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္မွာ အင္မတန္ေခ်ာေမာလွပတဲ့ ယေသာ္ဓယာေဒဝီနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ရာဟုလာ အမည္ရတဲ့ သားေတာ္ေလး တစ္ပါး ထြန္းကားပါတယ္။ သားေတာ္ ရာဟုလာေလး ေမြးတဲ့ ည မဟာသကၠရာဇ္ ၉၇ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ တနလၤာေန႔မွာ ေတာထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာထြက္တယ္ဆိုတာ ဇနီးမယား သမီးသားနဲ႔ မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳး၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ စတာေတြအေပၚမွာ ရစ္ပတ္ တြယ္တာေနတဲ႔ တဏွာေလာဘ အပါအဝင္ ကိေလသာဆိုတဲ့ ေတာထဲကေန ထြက္ခြာလာၿပီး ကိေလသာေတြ ကုန္ဖို႔နဲ႔ သိစရာအားလံုးကို သိဖို႔ ပကတိေသာေတာ (ဥရုေဝလေတာ) သို႔ ထြက္ခြာ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ထိေအာင္ ဘုရား  မျဖစ္ေသးပါဘူး။ လူသားအျဖစ္နဲ႔ လူသား ဘဝပဲ ရွိေန ပါေသးတယ္။ လူသားဆိုေပမယ့္ သာမန္လူသားေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ "လကၡဏာေတာ္ ႀကီးငယ္၊ အသြယ္သြယ္ျဖင္႔၊ သပၸါယ္လွစြာ၊ ကိုယ္အဂၤါဝယ္၊ ပါရမီေတာ္ အဟုန္၊ ကိုယ္လံုခ်ဳံ၍၊ မႊမ္းထံုသင္းၾကဴ၊ သယမၻဴဟု ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္း လက္ကၡဏာေတာ္ ၾကီးငယ္ အသြယ္သြယ္ ေတြနဲ႔ တင့္တယ္ လွပတဲ့ ကိုယ္အဂၤါပိုင္႐ွင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလးအသေခၤ်နဲ႔ ကမၻာတစ္သိန္း ကာလပတ္လံုး ျဖည့္က်င့္ ခဲ့တဲ့ ပါရမီေတာ္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုေနတဲ့ လူသားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ထူးျခားမႈေတြန႔ဲ ျပည့္စံုေနတဲ့အတြက္ သာမန္လူသား မဟုတ္ေတာ့ဘူး ဆိုတာကိုေတာ့ သတိျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆက္ရန္.......
ဓမၼဒီပ ဆရာေတာ္
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕
ဘဒၵႏၲ စႏၵသီရိ

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+