ျမန္မာ့မိသားစုထမင္း၀ိုင္း ႏွင့္ အိမ္ေထာင့္ရွင္မတို႔၏ အခန္းက႑

"ေရႊနန္းေတာ္ၾကီးမွာျဖစ္ျဖစ္၊ တဲအိုပ်က္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မွဳဆိုတာ ကိုင္တြယ္ျပလို႔မရတဲ့ ျဒပ္မဲ့မဟုတ္ဘူး…ကိုင္တြယ္ျပလို႔ ရတာမ်ိဳးပါပဲ။ အိမ္နံရံေလးဘက္အတြင္းက မိသားစုတစ္စုဟာ တိတ္တဆိတ္ တည္ရွိေနတဲ့ ကလာပ္စည္းတစ္ခု၊ ယူနစ္တစ္ခုပါပဲ…"

ဤသို႔ မဒမ္ဆီဗိုးဗြားက ဆိုပါသည္။ မွန္ပါသည္။ မိသားစုသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အေျခခံအက်ဆံုး ကလာပ္စည္းျဖစ္သည္။ မိသားစုအတြင္း ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မွဳ၊ တိုးတက္သာယာ၀ေျပာမွဳကို ထိုမိသားစု၏ စည္းလံုးညီညြတ္မွဳ၊ သဟဇာတျဖစ္မွဳ၊ ၾကင္နာေႏြးေထြးမွဳ၊ နားလည္ေဖးမမွဳ၊ မိသားစုသံေယာဇဥ္၊ ေမတၱာကရုဏာ၊ ယဥ္ေက်းမွဳထံုးဓေလ့၊ တန္ဖိုးထားမွဳမ်ားက ျပဌာန္း၏။ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာ မိသားစုမ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ဟန္ခ်က္ညီညီ၊ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ တိုးတက္စည္ပင္သာယာ၀ေျပာလာရမည္မွာ ဧကန္ပင္။ ဤသို႔သာယာ၀ေျပာကာ ညီညြတ္ေသာ၊ ကာရန္သင့္ေသာ လူမွဳအဖြဲ႕အစည္းကို မိသားစုထမင္း၀ိုင္းမ်ားက ေမြးဖြားဖန္တီးေပးႏိုင္သည္ဆိုလွ်င္ မွားအံ့မထင္။ မိသားစုထမင္း၀ိုင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိသားစု၀င္မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီ ေတြ႕ဆံုရာ ေနရာ ျဖစ္သည္။ မိသားစု ၀မ္းေရးအတြက္ အျပင္ထြက္ကာ စီးပြားရွာသြားရာမွ၊ ရုးံမွ ျပန္လာေသာ ဖခင္၊ ေက်ာင္းသြား၊ အလုပ္သြားရာမွ ျပန္လာေသာ သမီးသားတို႔ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ႏိုင္ေသာ ေနရာသည္ မိသားစု၀င္မ်ား စုေ၀းရာ မိသားစုထမင္း၀ိုင္း၊ လၻက္ရည္၀ိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုထမင္း၀ိုင္းသည္ မိသားစုအေရး ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ညွိႏွိဳင္းရာ အစည္းအေ၀းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သားသမီးတို႔အား လိမၼာယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမပဲ့ျပင္ရာ စာသင္ခန္းသဖြယ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အခက္အခဲတို႔ကို ရင္ဖြင့္တိုင္ပင္ရာ ေနရာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အၾကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းတို႔ ထြက္ေပၚရာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မိသားစုအတြင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ သေႏၶတည္ ေပါက္ဖြားရာေနရာလည္းျဖစ္သည္။ "ညီညြတ္ေရးနဲ႔ အသက္ရွည္ရွည္ ခင္ခင္မင္မင္ လက္ရည္တစ္ျပင္တည္း ေရွးကထက္ပိုခ်စ္ၾကတယ္" ဟူ၍ နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္ စပ္ဆိုခဲ့သလို ျမန္မာ့မိသားစုအတြင္း က်န္းမာအသက္ရွည္ျခင္း၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးျခင္း၊ သာတူညီမွ်ျခင္း၊ ညီညြတ္ျခင္း ႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေရွးကထက္ ပိုလို႔ တိုးပြားေစသည္မွာ ျမန္မာ့မိသားစုထမင္း၀ိုင္းပင္တည္း။ စင္စစ္ မိသားစုထမင္း၀ိုင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးျဖာျဖာတို႔ ေ၀စည္ေနသည့္ ပေဒသာပင္သဖြယ္ပင္တည္း။ ျမန္မာတို႔၏ မိသားစုထမင္း၀ိုင္းဓေေလ့သည္ စည္းလံုးမွဳ၊ ညီညြတ္မွဳ၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမွဳ၊ ေမတၱာတရား၊ လက္ရည္တစ္ျပင္တည္း တန္းတူညီမွ်မွဳစသည့္ ျဗဟၼစိုရ္တရားတို႔၏ အေျခခံျဖစ္၏။ မိသားစုထမင္း၀ိုင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္မွဳ၊ ဟန္ခ်က္ညီမွဳကို သာ ေမြးဖြားေပးႏိုင္သည္မဟုတ္၊ ထိုလူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ေလာကအျမင္၊ အဘိဓမၼာ၊ ယဥ္ေက်းမွဳစံႏွဳန္းမ်ားကိုလည္း ထင္ဟပ္ျပႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ယဥ္ေက်းမွဳကို ေလ့လာရာ၌ ထိုလူမ်ိဳး၏ စားေသာက္မွဳစနစ္၊ အစားအစာ၊ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္း တို႔ကို မေလ့လာဘဲ ျပီးျပည့္စံုမည္ မဟုတ္ေပ။

မိသားစု၀င္တို႔၏ စား၊၀တ္၊ေနေရး သံုးပါးအနက္ စားေရးအတြက္ မီးဖိုေခ်ာင္ကို စီမံခန္႔ခြဲရေသာ အိမ္ရွင္မတို႔၏ အခန္းက႑သည္ မိသားစုအတြင္း သာယာ၀ေျပာေရး၌ အခရာက်လွသည္။ "စီးတဲ့ေရ၊ ဆည္တဲ့ကန္သင္း" ပမာ အယိုအစီး၊ အဖိတ္အစင္၊ အေလအလြင့္ မရွိရေလေအာင္ မီးဖိုေခ်ာင္ႏိုင္နင္းေသာ၊ "ျမိန္ရာဟင္းေကာင္း" ဆိုသလို ရသည့္ဟင္းလ်ာႏွင့္ ျမိန္ေအာင္စီမံခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ေသာ အိမ္ရွင္မတို႔၏ အစြမ္းအစေပၚမူတည္၍ ထိုမိသားစုသည္လည္းေကာင္း၊ ထိုလူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္လည္းေကာင္း ေနေပ်ာ္ဖြယ္ တိုးတက္စည္ပင္သာယာ၀ေျပာလာေပလိမ့္မည္။ "မီးဖိုေခ်ာင္ ႏွင့္ အိမ္ကို ဖန္တီးျခင္းသည္ပင္ ေႏြးေထြးမွဳ ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ဘ၀ကို ထုဆစ္ျခင္း" ဟု အိမ္ကေလး ၁၆ လံုး ေဆာင္းပါးစုတြင္ ဆရာေန၀င္းျမင့္ က ဆိုထား၏။ ေႏြးေထြးမွဳ ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ဘ၀ကို ထုဆစ္ရာ၌ ပုခက္လႊဲေသာ လက္ပိုင္ရွင္ (၀ါ) အိမ္ရွင္မတို႔သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ပံုေဖာ္သူ ဗိသုကာမ်ားတည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၌ Housekeeper ေခၚ အိမ္ေထာင္ထိန္းသိမ္းသူကို ဆရာ၀န္၊ အင္ဂ်င္နီယာစသည့္ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ တစ္တန္းတစ္စားတည္း ထားၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ အိမ္ေထာင္ထိန္းသိမ္းသူ အိမ္ရွင္မတို႔သည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရး၊ သာယာ၀ေျပာေရး ကို ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္မွ ဖန္တီးစီမံေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ "ပုခက္လႊဲေသာ လက္သည္ ကမၻာကို စိုးမိုးႏိုင္၏" ဟူေသာစကားသည္ ထိုအခ်က္ကို ေထာက္ခံေန၏။ ဤစကားကို အတြင္းက်က် ေထာက္ခ်င့္ေတြးဆေလ ခ်ဲ႕ေတြးႏိုင္သေလာက္ အဓိပၸာယ္ နက္ရွိဳင္းက်ယ္၀န္းေလ ျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦးခ်င္း က်န္းမာစြာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္၊ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး သပၸာယ မွ်တေစရန္၊ ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္၊ စား၊၀တ္၊ေနေရး မ႑ိဳင္သံုးရပ္ ျပည့္စံုမွ်တရန္ လြန္စြာ လိုအပ္ပါသည္။ လူမွဳအဖြဲ႔အစည္း၏ အေျခခံအက်ဆံုး ယူနစ္ျဖစ္သည့္ မိသားစုစား၀တ္ေနေရး ေခ်ာင္ခ်ိေျပလည္ေစေရး၊ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရးအတြက္ သမိုင္းမတင္မီ ေခတ္ကပင္ ဖကတစ္ထမ္း၊ မိကတစ္ရြက္ တာ၀န္ယူၾကရသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ျမန္မာ့ လူမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္း၌လည္း ထိုသေဘာကို ၀န္ၾကီးပေဒသရာဇာေရး တ်ာခ်င္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္၏။
"မယားကတစ္သြယ္၊ ဟင္းရြက္ဆိုးေကာင္း ေသာင္းေျပာင္းေရာ၍လြယ္၊ လင္ကတစ္သြယ္ ယုန္ငယ္ကစ၊ ေတာသတၱ၀ါ ေတြ႕တိုင္းကိုသာ၊ အိတ္မွာသာ ယူ၍ ခ်သည္ႏွင့္ေလး။"

ထန္းသမားလင္မယား ေမာင္တစ္ထမ္း၊ မယ္တစ္ရြက္ ဟင္းစားရွာထြက္ပံုကို ၀န္ၾကီးပေဒသရာဇာက ဤသို႔ ဖြဲ႕၏။ ေညာင္ရမ္းေခတ္ ျမန္မာမိသားစုအတြင္း ၀မ္းေရးအတြက္ လင္ႏွင့္မယား ေအးအတူပူအမွ် ဒိုးတူေပါင္ဖက္ ဤႏွယ္ အသီးသီး အသက တာ၀န္ယူရပါ၏။ ထန္းသမားဇနီးက လင္ကို ပါရမီျဖည့္ရ၏။ အပိုမကုန္သင့္တာ မကုန္ရေအာင္ လင္ဟင္းခပ္ရွာစဥ္မွာ၊ မယားက ရတတ္သမွ် ဟင္းစား အသီးအရြက္ အဆိုးအေကာင္းတို႔ကို ခူးရရွာရ၏။ လင္က ထန္းဦးေရ ခံခ်ိန္၊ မယားငယ္ေဆြ ထန္းရည္ သိမ္းဆည္းရသည္။ ထန္းသမားမယား၏ တာ၀န္ကား ဤမွ်ႏွင့္ မျပီးေသး။ "သို႔ႏွင့္ေရာက္ကာ ခဏေအာင့္လွ်င္၊ တံစို႔ထက္ႏွင့္ ထန္းလ်က္ဖိုမွာကင္၊ ဟင္းအိုးဆူလွ်င္ အကင္ခပ္ျပီး၊ အိုးကင္းႏွင့္ ေလွာ္ ေရႏွင့္ ေၾကာ္၊ မိုးေမွ်ာ္ငရုပ္သီးငယ္ႏွင့္ေလး။" ဆိုသလို ေၾကာ္ရခ်က္ရေသး၏။ ထန္းသမ အျဖစ္ ထန္းလုပ္ငန္းခြင္၀င္ရသလို၊ အိမ္ရွင္မ အျဖစ္ မီးဖိုေခ်ာင္လည္း ၀င္ရပါေသးသည္။ ဤထန္းတက္ဘြဲ႕သည္ ျမန္မာ့မိသားစုအတြင္း အိမ္သူဇနီးမယား အေရးပါမွဳကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ ဆရာမၾကီး လူထုေဒၚအမာ က သူ၏ "ကၽြန္မတို႔အညာ" ေဆာင္းပါး၌ ထန္းသမား မိန္းမ တာ၀န္ကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

"မီးကလည္းပူေသး၊ ထန္းလ်က္အိုး အဆက္မျပတ္ကလည္း ေမႊရေသး၊ အပူကိုလည္း ႏွိဳက္လံုးရေသး၊ ေယာက်ာ္း ထန္းပင္ေပၚက ဆင္းလာခ်ိန္မွာ စားဖို႔ေသာက္ဖို႔ ထမင္းဟင္းကို လည္း အခ်ိန္ရွာျပီး ခ်က္ထားရပါေသးတယ္။"

ထန္းလုပ္ငန္းသည္ မိုး၊ ေလ၊ ေန တို႔ကုိၾကည့္ကာ အခ်ိန္လုလုပ္ရသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ေနမျမင့္ခင္ ထန္းရည္ခ်ိဳကို ခံရ၊စုရသည္။ မြန္းတိမ္းလွ်င္ ထန္းရည္ပ်က္တတ္သည္။ ထန္းလုပ္ငန္းသည္ ဥ႒ာနသမၸဒါ ထၾကြလံု႔လ၀ီရိယ ႏွင့္ ျပည့္စံုမွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ဥာဏသမၸတိ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာနားလည္တတ္ကၽြမ္းမွဳႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊ ဂတိသမၸတိ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ အကြက္ေကာင္း၊ ေနရာေကာင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊ ဥပတိသမၸတိ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ လက္နက္ကိရိယာ တန္ဆာပလာ ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊ ကာလသမၸတိ အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္ေလာက္သည့္ အခြင့္အခါ၊ အခ်ိန္ကာလကို ေကာင္းစြာသိျမင္နားလည္မွဳ၊ အခ်ိန္ကိုက္အသံုးခ်တတ္မွဳႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊ ပေယာဂသမၸတိ ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္သည့္ မဆုတ္မနစ္၊ စြဲျမဲထက္သန္ေသာ ဇြဲလံု႔လ၊ ၀ီရိယႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း စသည့္ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုမွ ထန္းလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ထန္းလုပ္ငန္းသည္ ထန္းသမားမိသားစု၀င္အားလံုး တက္ညီလက္ညီ ရုန္းၾကမွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ထန္းသမားဇနီးသာ မရွိပါက ထန္းသမား၏ ထန္းလုပ္ငန္းခြင္၊ စားေရးေသာက္ေရးသည္ အဘယ္မွ် ကသီလိုက္မလဲ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိသားစုတစ္စု သို႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာလည္ပတ္ႏိုင္ေရး၌ အိမ္ရွင္မတို႔သည္ လူမွဳယႏၱယား၏ အေျခခံအက်ဆံုး ေခြးသြားစိတ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

အိမ္ေထာင္ထိန္းသိမ္းသူ အိမ္ရွင္မတို႔ မီးဖိုေခ်ာင္ကို အဖိတ္အစင္ အေလအလြင့္မရွိေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲႏို္င္စြမ္းသည္ မိသားစုဘ႑ာေရးကိုသာမက ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကိုပါ တစ္ဘက္တစ္လမ္းက အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေရွ႕၌ ဆိုခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ေနာက္ေဖးမီးဖိုေခ်ာင္သည္ မိသားစု၏ ေငြယိုေပါက္ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီးက မည္မွ် ကုန္းရုန္းရွာေဖြေစကာမူ၊ ေနာက္ေဖးမီးဖိုေခ်ာင္ကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္၊ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း မစီမံႏိုင္ပါက ပလိုင္းေပါက္ႏွင့္ ဖားေကာက္သည့္ႏွယ္ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ အိမ္ရွင္မတို႔သည္ မိသားစု၏ ၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်တ ေအာင္ စီမံရသည့္ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ အရွင္ ပညာ၀ရ(သရက္) စီရင္ေသာ ဒီဃဇာဏုသုတၱန္အက်ဥ္းကို ျပဆိုသည့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ၾကီးပြားခ်မ္းသာေရးလမ္းျပက်မ္းတြင္ "၀င္ထြက္ညီမွ်၊ သံုးစြဲမွ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမည္" ဟုျပထား၏။ ျမတ္ဗုဒၶအလိုေတာ္က် ၾကီးပြားခ်မ္းသာေစေၾကာင္းနည္းလမ္း ေလးသြယ္တြင္ သမဇီ၀ိတသမၸဒါ ၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်တေကာင္းမြန္ေအာင္ အသက္ေမြးမွဳႏွင့္ ျပည့္စံုုျခင္းလည္း တစ္ပါးအပါအ၀င္ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိသားစုတစ္စုစီ၏ ေငြယိုေပါက္မီးဖိုေခ်ာင္ကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္းသည္ ထိုမိသားစုမ်ားႏွင့္တကြ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုး၏ စီးပြားေရးၾကီးပြားတိုးတက္မွဳ၏ အေၾကာင္းတရားပင္တည္း။ သာလြန္မင္းတရားၾကီးတိုင္းခန္းလွည့္လည္စဥ္ သူဆင္းရဲမတစ္ေယာက္သည္ ထမင္းရည္ကို ေအာက္က ခြက္မခံဘဲ၊ ေျမေပၚ အလဟႆ သြန္ငွဲ႔ပစ္ေနသည္ကို ျမင္ရာ ေနာင္ဤသို႔ အလဟႆ သြန္မပစ္ဘဲ သားသမီးတို႔အား အာဟာရအလို႔ငွာ တိုက္ေကၽြးႏိုင္ေၾကာင္း ဆံုးမသည္ ကုိ အားလံုးၾကားဖူး၊ သိဖူးျပီးျဖစ္မည္။ ဒီဃဇာဏုသုတၱန္၌လည္း အာရကၡသမၸဒါ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မွဳႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းကို ၾကီးပြားခ်မ္းသာျခင္း အေၾကာင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျပဆိုထားသည္။ အိမ္သူတို႔ မီးဖိုေခ်ာင္ကို အေလအလြင့္မရွိေစရေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္၊ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္းျဖင့္ သားသမီးတို႔အား ထမင္းရည္မွ အာဟာရျဖစ္ေစ၍ က်န္းမာေစကာ၊ ေငြပိုမကုန္၍ မိသားစု၀င္ေငြ၊ ထုိ႔ထက္တစ္ဆင့္တက္လွ်င္ ႏိုင္ငံဘ႑ာေငြကို ျဖဳန္းရာ မေရာက္ေၾကာင္း သာလြန္မင္း၏ အဆံုးအမက သင္ခန္းစာေပးသည္။ ဤသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အေျခခံအက်ဆံုးယူနစ္ျဖစ္သည့္ မိသားစုအတြင္း မီးဖိုေခ်ာင္ကို စီမံေနၾကရသည့္ အိမ္ရွင္မတို႔သည္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး၊ ျပည္သူျပည္သားတို႔ အာဟာရျပည့္၀ေရး၊ က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေရးကို ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္မွ ျပဳျပင္စီမံေနၾကေၾကာင္း ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ၾကီးမားေသာ သာလြန္မင္းတရားၾကီး၏ ဆံုးမစကားက သက္ေသျပေန၏။ "စနစ္တက် ထန္းသိမ္းမွ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမည္" ဆိုသမဟုတ္လား။

မိသားစုထမင္း၀ိုင္းကို အကုန္အက်မမ်ားေစဘဲ စိုစိုျပည္ျပည္၊ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ခ်က္ရျပဳတ္ရသည့္အတတ္မွာ အႏုပညာတစ္ရပ္ ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်က္အျပဳတ္ (Culinary) ပညာရပ္ကို ယဥ္ေက်းမွဳထြန္းကားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၀ယ္ တကၠသိုလ္မ်ား၌ ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ တခုတ္တရ ေလ့လာလိုက္စားေနၾကသည္။ ရသာရံု၊ ဂႏၥာရံုကို လွံဳ႕ေဆာ္ႏိုင္ေသာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ၊ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးကို မွ်တေစေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားကို စီမံခ်က္ျပဳတ္ျခင္းအတတ္၌ ပန္းခ်ီသေဘာတရားမ်ားပါ၀င္ေနသည္ ဆိုလွ်င္ မွားအံ့မထင္။ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဟူသည့္ လူတို႔၏ က်န္းမာေရးကို စီမံျပဳျပင္ေနသည့္ အေၾကာင္းေလးပါး ညီညြတ္မွ်တေအာင္ စီမံခ်က္ျပဳတ္ျခင္းအတတ္၌ အာဟာရပညာ၊ ေဆးပညာသေဘာတရားမ်ား၊ ဓာတ္သေဘာတရားမ်ား ပါ၀င္ေနသည္။ ထိုအေၾကာင္းေလးပါးအနက္ အာဟာရကို လူတို႔ ျပဳျပင္စီမံႏိုင္သည္။ "အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာ" ဆိုသကဲ့သို႔ ဥတု ႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီေထြသင့္ေလ်ာ္ေစမည့္ အစာအာဟာရျဖင့္ လူတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ျပဳျပင္စီရင္ျခင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဆးမွီ၀ဲျခင္းတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္းက သူ၏ အာဟာရ ႏွင့္ က်န္းမာေရး က်မ္းငယ္၌ "မွန္ကန္ေသာ အစားအစာကို မွန္ကန္စြာ တြဲဖက္၍ မွန္ကန္ေသာ အတိုင္းအထြာျဖင့္ စားသံုးျခင္းသည္သာလွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာ၌ အညစ္အေၾကးအပုပ္အစပ္တို႔ ကပ္သပ္၍ မေနႏိုင္ေသာ နည္းျဖစ္ေခ်သည္။ အညစ္အေၾကးအပုပ္အစပ္မရွိခဲ့လွ်င္ အျခားေရာဂါကို မဆိုထားဘိ၊ ေခါင္းခဲ၊ လည္နာျခင္းမွ် ရရွိၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေထာက္ရွဳရေသာ္ အိမ္ရွင္မတို႔ စီမံခ်က္ျပဳတ္ေသာ အစာအာဟာရတို႔သည္ မိသားစု၀င္တို႔က်န္းမာေရးအတြက္ အဘယ္မွ် အေရးပါလွေၾကာင္း သေဘာေပါက္ေလာက္ေပျပီ။

အိမ္ရွင္မတို႔သည္ မိသားစု သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအလို႔ငွာ ၀င္ေငြထြက္ေငြ မွ်တေအာင္၊ ေငြယိုေပါက္ မီးဖိုေခ်ာင္အတြင္း မလစ္ဟင္းရေအာင္ စီမံရသကဲ့သို႔ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ႏွင့္ အိမ္သူအိမ္သား သမီးသားတို႔ အာဟာရျပည့္၀ေအာင္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေအာင္ အစားအေသာက္တို႔ကို စီမံခ်က္ျပဳတ္တတ္ရေသးသည္။ ဆီး၊ ၀မ္း၊ ေသြး၊ ေလ မွန္ေအာင္ ခႏၶာကိုယ္၏ မဟာဘူတ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးမွ်တေအာင္ ပူလွ်င္ ပူသည့္အေလ်ာက္၊ ေအးလွ်င္ ေအးသည့္ အေလ်ာက္ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ေရပူေရခ်မ္းကမ္းလွမ္းျခင္း၊ စပ္ဟပ္စီမံခ်က္ျပဳတ္ျခင္း အႏုပညာသည္ အိမ္သူတို႔ တတ္အပ္သည့္ အဌာရႆတည္း။ ျမန္မာျပည္သည္ ဥတုရာသီစံု ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ရာသီေပၚ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီး၀လံမ်ား လႈိင္လႈိင္ေပါလွသည္။ ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္းရာသီအလိုက္ အစာအာဟာရကို သဘာ၀တရားၾကီးက မ်က္ႏွာသာေပးဖန္တီးေပးထားေလရာ ျမန္မာျပည္သားတို႔မွာ ကံထူးေလစြ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာထမင္း၀ိုင္း၊ အခ်ိဳ၀ိုင္းမ်ားသည္ အခါအလိုက္ ရာသီစာမ်ားျဖင့္ ဖြယ္ရာေနတတ္သည္။ ျမန္မာထမင္း၀ိုင္းတြင္ ငါးပိရည္၊ တို႔စရာမွာ မပါမျဖစ္ ဟင္းရံျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔ တို႔စရာအျဖစ္ အစိမ္းစားေသာ အသီးအရြက္မ်ားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးအစားအစားျပားသည္။ အသီးအရြက္တို႔ကို ခ်က္ျပဳတ္စားျခင္းထက္ အစိမ္းစားျခင္းက ဗီတာမင္ဓာတ္မပ်က္သျဖင့္ ျမန္မာထမင္း၀ိုင္း၏ တို႔စရာ ပန္းကန္သည္ ဗီတာမင္စံု အားေဆးပေဒသာၾကီးပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ရိုးတစ္ေလွ်ာက္
ျဖိဳးေမာက္ပါတဲ့ လယ္ပတူ
အရြက္ခၽြန္း ကန္စြန္း၊ ပုစြန္စာႏွင့္
လြန္တရာ ကညိဳ႕ေပါတယ္
ေတာ့ျဖစ္လို႔ထူ။
မွိဳနားတို ေငြေရာင္ေဖ်ာ့ငယ္ႏွင့္
ေရႊကနေဖာ့ ၾကာရိုးျဖဴ
ခ်ိဳးယူလို႔ မကုန္ခန္း။
ပတၱျမားေရာင္
ဖားကေပါင္ သံလြင္လြင္ႏွင့္
ေရႊညံပင္ရႈပ္မရွင္းတယ္
ကြင္းျပည့္ခမန္း။
ဤကဗ်ာလာ တို႔စရာ အမ်ိဳးအစားတင္ ၁၀ မ်ိဳးျပားသည္။ လယ္ပတူ၊ ကန္စြန္း၊ ပုစြန္စာ၊ ကညိဳ႕၊ မွိဳနားတို၊ ကနေဖာ့၊ ၾကာရိုးျဖဴ၊ ဖားကေပါင္၊ သံလြင္၊ ညံပင္ စသည့္ လယ္ကန္းသင္းရိုးတစ္ေလွ်ာက္ အေလ့က်ေပါက္ေနသည့္၊ ျမန္မာ့လယ္သမားဦးၾကီးမ်ား၏ ထမင္း၀ိုင္းအတြက္ လယ္စာ၊ ေတာစာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တို႔စရာတို႔မွာ အဘယ္မွ် လတ္ဆတ္လိုက္ပါသနည္း။ ယေန႔ ခ်မ္းသာသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တခုတ္တရ မတန္တဆ ေစ်းၾကီးေပး၀ယ္စားေနရသည့္ Organic Vegetables ေခၚ ဓာတုပစၥည္းကင္းသည့္ သဘာ၀ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တို႔ကို ျမန္မာ့လယ္ယာဦးၾကီးတို႔၏ လယ္ယာေျမ ရိုးတစ္ေလွ်ာက္ ခ်ိဳးဆြတ္ယူငင္၍ မကုန္ခန္းေအာင္ ေပါခ်က္က ကြင္းျပည့္လုမတတ္ပါပင္။ ျမန္မာ့လယ္သမားတို႔၏ ထမင္း၀ိုင္းသည္ အဖိုးတန္ သားျပြမ္းဟင္းျဖင့္ ျမိဳင္ျမိဳင္ၾကီးဖြယ္ရာစရာမလို။ ငါးပိရည္ႏွင့္ တို႔စရာလွိဳင္လွိဳင္ကို ျမိန္ျမိန္ၾကီးေလြးရလွ်င္ ေက်နပ္ျပီ။ အာဟာရျဖစ္ျပီ။ အလုပ္ကပင္ပန္း၍ ၀မ္းမီးကလည္းေကာင္းလွရာ ေျပာင္းခင္းဆင္က်သလို တဂၽြမ္းဂၽြမ္း စားလိုက္ပံုမ်ား သြားရည္ယိုစရာ ေကာင္းပါဘိ။ ျမန္မာ့လယ္သမားၾကီးတို႔မွာ ျဖဴေနေအာင္ဖြတ္ထားသည့္ဆန္ထက္ အဆာခံေအာင္ လံုးတီးဆန္ၾကမ္းကို သာ စားၾကရာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ညီညြတ္လွသည္။ အစာေသ (သားငါး) ထက္ အစာရွင္ (ဟင္းသီးဟင္းရြက္) ကို ပို၍ စားၾကသျဖင့္ ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္းစကား ငွားသံုးရလွ်င္ မိုးကိုဒူးျဖင့္ တိုက္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ က်န္းမာၾကသည္။ လယ္ယာဦးၾကီးတို႔ "ကၽြဲခၽြတ္ကယ္အိမ္ျပန္၊ မုရင္းငယ္ေကာက္ဆန္၊ ထမင္းငယ္နီၾကန္" ကို အိမ္သူဇနီးမယား စီမံခ်က္ျပဳတ္ထားေသာ "ေရႊဂုံညိဳ၊ ယုန္ဖိုေႏွာခ်က္၊ တစ္ခြက္ကယ္အခ်ဥ္၊ ေတာျပည့္စင္၊ ရည္ငင္ရႊန္းစို၊ လယ္ကန္စြန္းရယ္ႏွင့္၊ မယ္လြန္းေအာင္က်ိဳပါ့၊ နဂိုလွ ဦးရင္ငယ္၊ ေလွာ္မီးကင္ပုစြန္ေထာင္းငယ္ႏွင့္…" လည္းေကာင္း၊ "ယုန္သားငယ္စိမ္းစို၊ ဆူးပုပ္ကယ္ပင္အို၊ လက္ငုတ္ကယ္တိုတို၊ ဟင္းေရကခ်ိဳ" ႏွင့္လည္းေကာင္း ဆုပ္ကာဆုပ္ကာ ေလြးလိုက္ပံုမွာ အားရစရာၾကီးပါေပ။ ဦးေဆာင္း၏ လြမ္းခ်င္း၌လည္း "ဖ်ဥ္းနားတိုတြင္၊ ခ်ဥ္ေပါင္ညိဳ ေပၚစဖူးရယ္ႏွင့္၊ ငါးလူးငယ္မွ်င္မွ်င္၊ ေၾကးမသင္ေရလံုျပဳတ္ပါလို႔၊ အင္ကုပ္က်ယ္က်ယ္ႏွင့္…" ဟု စပ္ဆိုထားရာ ျမန္မာ့ဓေလ့ ဟင္းလ်ာတို႔သည္ အသားျပဳတ္ရည္ခ်ိဳခ်ိဳ၀ယ္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ရတတ္သမွ် ဟင္းရြက္တို႔ကို ေသာင္းေျပာင္းေရာ၍ ခပ္ကာ ခ်က္ထားေသာ အရည္ရႊမ္းဟင္းမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ကာ ဆီမပါသျဖင့္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တို႔က လတ္ဆတ္ကာ ခ်ိဳသျဖင့္၊ အာရသာရွိရံုမက၊ အာဟာရျပည့္၀၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ပါေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးျမန္မာ ေတာေနလူတန္းစားတို႔မွာ က်န္းမာတုတ္ခိုင္ၾကကာ၊ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားၾကျခင္း ျဖစ္ရေပမည္။ ျမန္မာျပည္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနိုင္ငံျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ လူဦးေရ၏ ၇၀ % ေက်ာ္မွာေတာေန လယ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေတာေနလူတန္းစား လယ္သမားတို႔ က်န္းမာ၍ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းျမင့္ေလ ႏိုင္ငံထုတ္ကုန္ တိုးေလ၊ ႏိုင္ငံထုတ္ကုန္တိုးေလ ႏိုင္ငံ၏ GDP ျမင့္ေလ၊ ႏိုင္ငံ့ GDP ျမင့္ေလ ႏိုင္ငံခ်မ္းသာေလ၊ ႏိုင္ငံခ်မ္းသာေလ၊ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူျပည္သားတို႔ ဘ၀ေပ်ာ္ရႊင္ျငိမ္းခ်မ္း၊ စည္ပင္၀ေျပာေလ ျဖစ္မည္ကား မုခ်ဧကန္ပင္။

ျမန္မာျပည္၌ ေနာက္ပိုင္း ေဟာ့ေပါ့ Hot Pot ဆိုင္မ်ားေပၚလာၾကသည္။ ထိုေဟာ့ေပါ့ကို တတန္တက ဆိုင္ၾကီးကနားၾကီးဖြင့္ကာ တခမ္တနား ေရာင္းခ်လာၾကသည္။ စင္စစ္ ေဟာ့ေပါ့ယဥ္ေက်းမွဳသည္ ဂ်ပန္ကလား၊ တရုတ္ကလား မသိ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ႏွင့္ အတူ ျမန္မာျပည္သို႔ ၀င္လာတာ ျဖစ္ရမည္။ ေဟာ့ေပါ့သည္ မီးအပူေပးထားေသာ အသားျပဳတ္ရည္အိုးၾကီးထဲ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ အသားမ်ားေရာ ေႏွာခ်က္ထားသည့္ အရည္ေသာက္ဟင္းခ်ိဳပါပဲ။ ဒါကို ၀ိုင္းဖြဲ႕စားၾကသည့္ အခါ အာရသာပို ရွိသြားေစသည္။ အမွန္ေတာ့ ေဟာ့ေပါ့ ျမန္မာျပည္သို႔ မ၀င္လာမီကပင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ ေရွးယခင္ကတည္းက ေဟာ့ေပါ့ ႏွင့္ အလားတူဟင္းမ်ား ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္လာခဲ့ၾကေၾကာင္း ၀န္ၾကီးပေဒသရာဇာ၊ ဦးေဆာင္း၊ ဦးၾကီး၊ လယ္၀န္မင္းၾကီး ဦးစီတို႔၏ ေက်းလက္ဘြဲ႕ ကဗ်ာမ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္၏။ ေဟာ့ေပါ့ကဲ့သို႔၀ိုင္းဖြဲ႔ကာ သိုင္းခ်ဲ႕ကာ စားရေသာ ဓေလ့ ျမန္မာတို႔တြင္လည္း ရွိခဲ့ပါ၏။ ထိုဓေလ့ကား ေဒါင္းလန္းၾကီးအလယ္ ထမင္းေတြပံု၊ ဟင္းေတြပံုကာ မိသားစု၀ိုင္းဖြဲ႕ကာ စားၾကသည့္ လက္ရည္တစ္ျပင္စီး ျမန္မာ့ေဒါင္းလန္းၾကီး ထမင္း၀ိုင္းေပတည္း။

လက္ရည္တစ္ျပင္စီး ျမန္မာ့မိသားစုထမင္း၀ိုင္းကို နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္က "လက္ေရတစ္ျပင္စီး၊ ႏွီးေဒါင္းလန္းၾကီးရယ္ႏွင့္ ၀ိုင္းဖြဲ႕ကာ၊ သိုင္းခ်ဲ႕ကာ၊ စားၾကသည္ေမာင္၊ မၾကည္ေအာင္ ခပ္ငယ္ငယ္….ေဒါင္းလန္းၾကီးရယ္နဲ႔ ထမင္းေတြပံု၊ ဟင္းဇလံု အလယ္ျမွဳပ္ပါလို႔၊ တစ္လုပ္စီ ေမာင္ႏွမေတြရွင္…စားၾကေပ်ာ္ရႊင္…ေတးဆိုၾက…ျမဴးေပ်ာ္ၾက…ေဟ့သူငယ္ခ်င္းတို႔…တို႔နယ္ပယ္တြင္…" ဟူ၍ သရုပ္ေဖာ္သည္။ လက္ေရတစ္ျပင္တည္း၊ လက္ေရတစ္ျပင္စီး၊ ဇာတိႏြယ္ သံုးမည္ရ ဤသီခ်င္းကို ကနဦး အျငိမ့္ခံုေပၚ၀ယ္ သူဆိုသူမွာ ေလဘာတီမျမရင္ ျဖစ္သည္။ သာစည္နယ္ ေရႊဖလားကန္သူ မျမရင္ သီခ်င္းကို ပုဇြန္ေတာင္ စက္ဆန္းသူ မၾကည္ေအာင္ ဓာတ္ျပားသြင္းေတာ့လည္း စြဲလန္းၾကသည္။ ျမန္မာ့ေက်းလက္မိသားစုထမင္း၀ိုင္းရဲ႕ တန္ဖိုး၊ အႏွစ္သာရကို ျမန္မာတိုင္းက နားလည္ၾကသည္ကိုး။ ခုေခတ္ျပန္ဆိုေနၾကေတ့ာလည္း ဘယ္ေတာ့မွ မရိုးႏိုင္၊ ႏွစ္ျခိဳက္ၾကဆဲ။ ျမန္မာမွန္ရင္ ျမန္မာ့မိသားစုထမင္း၀ိုင္းၾသဇာရိပ္ႏွင့္ ကင္းႏိုင္တဲ့သူမွ မရွိတာကလား။ ႏွီးေဒါင္းလန္းၾကီးကို ၀ိုင္းကာ သူ႔လက္ရည္ကိုယ့္ဘက္စီး၊ ကိုယ့္လက္ရည္သူ႔ဘက္စီး တစ္သားတည္း စားၾကသည္မွာ အခ်စ္ေမတၱာကို ေရွးကထက္ပိုလို႔တိုးေစ၏။ ျမန္မာ့ေက်းလက္မိသားစုထမင္း၀ိုင္းသည္ စည္လံုးညီညြတ္မွဳ၊ ေအးအတူပူအမွ် ရွိမွဳ တို႔၏ ျပယုဂ္ျဖစ္သည္။ မိသားစု၀င္တစ္ေတြ တိုးကာေ၀ွ႔ကာ၊ အားရပါးရ ဆုပ္ကာ ေလြးၾကသည္မွာ အားရစရာ ျမိန္စရာေကာင္းလွခ်ည့္။ ေၾသာ္….ေကာင္းလိုက္ပါဘိ။ လြမ္းဖြယ္အတိ။

"ခင္ရာ ေဆြမ်ိဳး၊ ျမိန္ရာ ဟင္းေကာင္း" ဆုိသလို စားျမိန္ေစဖို႔ အဖိုးတန္ ဟင္းလ်ာ ျဖစ္ဖို႔မလို။ စားျမိန္ဟင္းတစ္ခြက္သည္ အဖိုးအနဂၣ ကုေဋတစ္သိန္းထိုက္ေသာ သားျပြမ္းဟင္းတစ္ခြက္ ျဖစ္ခ်င္ မွ ျဖစ္မည္။ ေမတၱာေစနာ၊ ေႏြးေထြးမွဳတို႔ျဖင့္ ျပည့္လွ်မ္းေသာ ထမင္း၀ိုင္းသည္ ငါးပိရည္က်ိဳတစ္ခြက္၊ တို႔စရာတစ္ဖက္ႏွင့္ ပင္ ျဖစ္ပါေစ ျမိန္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။ မိခင္က သမီးသားတို႔ အေပၚ၊ မယားက လင့္အေပၚ ထားေသာ ျမိန္ေစခ်င္သည့္ ေစတနာက ေစ့ေဆာ္လွ်င္ ထိုဟင္းသည္ အာရသာရွိရမည္သာ။ အာဟာရရွိရမည္သာ။ ျမိန္ေစရမည္သာ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမခ်က္ေသာ ငါးပိရည္က်ဲ ကေလးပင္ ျဖစ္ေစ မလြမ္းေသာ သားဟူ၍ မရွိ။ ေမတၱာျဖင့္ ထံုမႊမ္းသျဖင့္ ထိုငါးပိရည္က်ဲကေလးသည္ပင္ သားတို႔အတြက္ အာဟာရျဖစ္ရပါ၏။ နတ္သုဒၶါတမွ် ျဖစ္ရပါ၏။

ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနခ်ိန္ စားမိေသာ အစာသည္ အာရသာအရွိဆံုး၊ အျမိန္ဆံုးျဖစ္သည္။ လယ္ထြန္က အျပန္ အိမ္သူသက္ထား ဇနီးမယား ခ်က္ထားေသာ ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းရည္ခ်က္ကေလး ႏွင့္ ေျပာင္းဆန္ထမင္းကိုပင္ ဆာဆာႏွင့္ တစ္ပန္းကန္ တက္တက္ေျပာင္ ဗိုက္ကားေအာင္ စားျမိန္လွေၾကာင္း "လယ္ထြန္ျပန္တြင္၊ ႏြားကန္ပစ္ခ်၊ ဆာမြတ္ခ်ိန္က်ေသာေၾကာင့္၊ ဆံစလိပ္ေခြ၊ ဖားလ်ားေ၀ႏွင့္၊ အိမ္ေနသူ႔သက္ပန္၊ ခ်က္ေျပာင္းဆန္ကို၊ တစ္ပန္းကန္ကုန္ေအာင္၊ တက္တက္ေျပာင္ေတာ့၊ ကိုေတာင္သူ႔အေန၊ ဗိုက္၀မ္းေရပတ္လည္က်ရယ္ႏွင့္၊ ယဥ္လွတယ္ေလး" ဟူ၍ ဦးေဆာင္းေရး ခ်ဥ္ေပါင္ဖူးဘြဲ႕ လြမ္းခ်င္း၌ ျမိန္ရာဟင္းေကာင္း ျဖစ္ပံုကို ဖြဲ႕၏။ ထိုနည္းတူ လက္ပံပြင့္ဘြဲ႔လြမ္းခ်င္း၌ လည္း ဦးေဆာင္းက "သားေရႏွင့္ အမဲ၊ လက္ပံႏွင့္ခ်ိဳင္ရလွ်င္၊ က်ိဳႏိုင္ရင္ မြမြေျပာင္းတာမို႔၊ ေျပာင္းဆန္အို မ်ိဳမက်ရယ္ႏွင့္၊ ျမိန္လွတယ္ေလး" ဟု သြားရည္ယိုစရာ လက္ပံေခါင္း အမဲသားခ်က္ဟင္းကို လြမ္းေလာက္ေအာင္ ဖြဲ႕ျပ၏။ ႏူးအိသြားေအာင္ ႏွပ္ထားေသာ မြမြေျပာင္းေျပာင္း အမဲသား လက္ပံေခါင္းခ်က္ ကေလးကို စုံကန္ေမွ်ာခ်ရသည့္ ေျပာင္းဆန္ၾကမ္းထမင္းႏွင့္ပင္ျဖစ္ေစ စားရသည္မွာ ခံတြင္းေတြ႕လွ ျမိန္လွခ်ည့္ဟူ၍ ျမိန္ရာဟင္းေကာင္း ျဖစ္ပံုကို ဦးေဆာင္းက ဤသို႔ ေရးျပ၏။

ဂဂၤါမာလ ေရသည္ျပဇာတ္၊ ဗာရာဏသီျမိဳ႕ေျမာက္မ်က္ႏွာက ေရသည္ေယာက်ာ္း ေရေရာင္းထြက္ခန္း၌ ေရသည္ေယာက္က်ာ္း၏ အာသီသကို ဦးပုည လွစ္ျပပံုကလည္း "ေကာက္လ်င္ၾကီးဆန္၊ နီတာလံႏွင့္၊ ငါးသန္ေသးႏုပ္၊ ေရလံုျပဳတ္မ်ားကို၊ တစ္လုတ္ကယ္၀၀၊ စားလိုက္ရလွ်င္ျဖင့္၊ အာဂပါးစပ္၊ လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ေလငဲ့။" ဟူ၍တည္း။ ေရသည္ေယာက်ာ္းေတာင့္တေသာ နီတာလံ ေကာက္လ်င္ၾကီးဆန္ထမင္း ႏွင့္ ငါးသန္ေရလံုျပဳတ္ဟင္းတို႔မွာ သူ႔အတြက္ေတာ့ စားျမိန္ထမင္းတစ္နပ္ပါေပ။ ဤထမင္းတစ္နပ္ကို မက္ရည္စက္ရည္စားလိုက္ရလွ်င္ျဖင့္ ျမိန္ခ်က္ကေတာ့ အာဂပါးစပ္ လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ေလျပီဟူသတတ္။

တစ္ဖန္ ျမိဳ႕ေတာင္မ်က္ႏွာက ေရသည္မိန္းမကလည္း "မုရင္းဆန္ႏွင့္ ပြဲရန္ခ်ဥ္ေပါင္၊ ေကၽြးႏိုင္တဲ့ ေမာင္မ်ားကို၊ လူ႔ေဘာင္တြင္တစ္ခါ၊ ၾကိမ္စမ္းခ်င္ပါဘိ၊ ဇာတာထြန္းေပၚ၊ ကံႏွိဳးေဆာ္လို႔၊ မေတာ္တဆ၊ မုရင္းေမာင္ေမာင္၊ ဦးခ်ဥ္ေပါင္ရိုး ႏွင့္၊ အိမ္ေထာင္မ်ားက်ခါမွ၊ ၀၀ၾကီးေပါင္းလန္ေအာင္၊ စည္းစိမ္ခံေတာ့မယ္…"ဟူ၍ သူ႔ခ်င္ျခင္းကို ရင္ဖြင့္ျပ၏။ ေရသည္ေယာက်ာ္းႏွင့္ ေရသည္မိန္းမတို႔သည္ အမြဲတကာ့ထြဋ္ေခါင္ ဖြတ္မင္းေနာင္ ဆိုရေလာက္ေအာင္ ေက်ာမြဲမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ ေတာင့္တာရာ၊ ျမိန္ရာ ဟင္းလ်ာသည္ သူ႔တို႔၏ နတ္သုဒၶါ ျဖစ္၏။ "အာဂပါးစပ္၊ လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ေလငဲ့"၊ "၀၀ၾကီးေပါင္းလန္ေအာင္၊ စည္းစိမ္ခံေတာ့မယ္" ဟုထုတ္ေဖာ္ေတာင့္တရေလာက္ေအာင္ အာသာခ်င္ျခင္း ျဖစ္ၾကသည့္ ထမင္းတစ္နပ္သည္ ျမိန္ယွက္ေနလိမ့္မည္မွာ ဧကႏၱတည္း။ ေရသည္မိန္းမမွာ မုရင္းထမင္း၊ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းကိုတင္မက၊ ထိုထမင္း၊ဟင္းမ်ိဳးေကၽြးႏိုင္သည့္ အိမ္ေထာင့္ရွင္၏ အိမ္သူသက္ထား ဇနီးမယားလည္း ျဖစ္ခ်င္ပါေသးသတဲ့။ တူႏွစ္ျဖာေရႊဂေဟဆက္ ေရႊလက္တြဲကာ ထမင္းလက္ဆံုစားသည့္ခါ၀ယ္ "လည္ေခ်ာင္းကိုေျမလွန္၊ ဂလံုဆန္ေအာင္၊ စံုကန္လို႔ေမွ်ာ" ရေသာ "ပဲေစ့တစ္၀က္၊ ေျပာင္းတစ္၀က္ႏွင့္၊ ဆန္ျပက္သိကာ၊ ပါေကာင္းပါ" သည့္ ထမင္းၾကမ္းပင္ျဖစ္ေစဦး ေမတၱာ၊ အၾကင္နာ၊ ေစတနာတို႔ျဖင့္ ၀န္းဖြဲ႕ယွက္သိုင္းေသာ လက္ဆံုထမင္း၀ိုင္းကား ျမိန္ဖြယ္အတိ ျပီးမည္သာတည္း။

ေရႊဘိုစီရင္စု ငါးနဲရြာေန သိမ္ဒါယကာ ဦးၾကီးက ကေနာင္အိမ္ေရွ႕စံကိုယ္ေတာ့္ထံ ဆက္သြင္းသည့္ ဆယ္အိမ္ေခါင္းလြမ္းခ်င္း၌လည္း "စည္းစိမ္ၾကီးပါဘိ၊ ရုပ္သီးေတာင့္ကိုင္၊ ႏွစ္ေယာက္ကယ္ထိုင္၊ ယွဥ္လက္ျပိဳင္က်ယ္၊ စပ်စ္ကယ္ႏွင့္၊ ဖြယ္သစ္ေျမအင္ရံလို႔၊ ဇြန္းမတန္ကန္ေယာက္သြားငယ္ႏွင့္၊ ၾကြက္နဖားပုန္းရည္က်ိဳသည့္၊ အလိုဗ်ာ စားပံုတင့္ပါဘိ၊ ေခါင္မင္း ဆယ္အိမ္ေပမို႔ အေျခၾကီးလွေတာင္းကိုေလး။" ဟူကာ ဆယ္အိမ္ေခါင္းစည္းစိမ္ကုိ လြမ္းတသသ တမ္းတသည္။ ဆယ္အိမ္ေခါင္းမင္း ႏွင့္ မင္းကေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္သား ငရုပ္သီးေတာင့္ကိုယ္စီကိုင္ကာ ၾကြက္နဖားပုန္းရည္က်ိဳးဟင္းႏွင့္ လက္ဆံုစားရသည့္စည္းစိမ္ ၾကီးလွခ်ည့္၊ ျမိန္လွခ်ည့္ဟူ၍ ဦးၾကီးက ႏွစ္ကိုယ္တူလက္ဆံုထမင္း၀ိုင္းကို လြမ္းျပပါသည္။ ဦးၾကီးက အိမ္သူခ်က္ထားသည့္ ထမင္းဟင္းကို ျမိန္ျမိန္ၾကီးခံစားျပီးသကာလ "ရသာခ်မ္းျငိမ္း၊ အျခင္ေျမသက္၊ ပင္ထန္းရြက္ႏွင့္၊ ေခါင္ပ်က္အိမ္တြင္၊ စည္းစိမ္ၾကီးရင္၊ ေျခလိမ္တင္လို႔၊ ခုတင္ၾကမ္းေပါက္၊ သံုးေခ်ာင္းေထာက္မွာ၊ ေမွာက္ခ်ည္လွန္ခ်ည္၊ အဆီရစ္ဖိန္း၊ မွိန္းတဲ့ခ်ည္ႏွင့္၊ မၾကည္သန္းေ၀၊ ထယ္မင္းပံုေနလိုက္တယ္၊ ႏြားေရျပန္႔အေပၚမွာ၊ ေခါင္းကေတာ္ ကိုယ္တိုင္ႏွိပ္ခါမွ၊ သူအိပ္တယ္ေလး။" ဟူ၍ ဆယ္အိမ္ေခါင္းမင္းစည္းစိမ္ၾကီးပံု၊ အိမ္ေထာင့္ရွင္မ၏ အခန္းက႑၊ လက္ဆံုထမင္း၀ိုင္း၏ တန္ဖိုးကို ဦးၾကီး၏ ဆယ္ေအာင္ေခါင္းလြမ္းခ်င္းက သက္ေသျပပါသည္။ ဆယ္အိမ္ေခါင္း တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ဆယ္အိမ္ေခါင္းမင္း၏ စားေရး၊ က်န္းမာေရး အတြက္ ေရပူေရခ်မ္းကမ္းေပးေသာ ဆယ္အိမ္ေခါင္းကေတာ္၏ အခန္းက႑သာေပ်ာက္ကြယ္ေနပါက ဆယ္အိမ္ေခါင္းမင္းစည္းစိမ္ကို ဤသို႔စာတစ္တန္ေပတစ္ဖြဲ႕ ႏြဲ႕ ရေလာက္ေအာင္ လြမ္းေလာက္မည္မဟုတ္ေခ်။

၀န္ၾကီးပေဒသရာဇာေရး ေက်းလက္ရနံ႔သင္းေသာ တ်ာဘြဲ႕ (၄) ပုဒ္တြင္ ျမန္မာ့မိသားစု ေက်းလက္ထမင္း၀ိုင္းကို ဖြဲ႕သည္။ ၀န္းၾကီးပေဒသရာဇာသည္ ျမန္မာ့ေက်းလက္ဓေလ့၊ ေက်းလက္လူေနမွဳစရိုက္ ကို ဖြဲ႕ရာတြင္ ပီျပင္လွသည္။ ျမန္မာ့ေက်းလက္ျပည္သူလူထု၏ ခ်စ္စရာဓေလ့စရိုက္၊ စည္းလံုးညီညြတ္မွဳ၊ ေအးတူပူအမွ်၊ ေကာင္းတူဆိုးဖက္ ေနထိုင္ၾကပံု လူမွဳစနစ္တစ္ခုလံုးကို ထင္ဟပ္ျပသည္။ ျမန္မာ့ေက်းလက္ေနျပည္သူတို႔၏ သဘာ၀၊ ယဥ္ေက်းမွဳဓေလ့ကို တင္ျပရာ၌ စာဆိုသည္ ျမန္မာတို႔၏ စားေသာက္မွဳပံုစံကို ေဖာ္ညႊန္းသည့္ လက္ေရတစ္ျပင္တည္း ျမန္မာ့ထမင္း၀ိုင္းကို သေကၤတျပဳကာ ျခယ္မွဳန္းဖြဲ႕ဆိုသည္။ စာဆိုသည္ ျမန္မာ့ေက်းလက္လူေနမွဳဓေလ့စရိုက္ကို ေဖာ္ျပရာ၌ ျမန္မာ့ထမင္း၀ိုင္းကို တြင္တြင္ထည့္၍ အဘယ္ေၾကာင့္ဖြဲ႕သနည္း။ ရွင္းပါသည္။ မိသားစုထမင္း၀ိုင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အဘိဓမၼာ၊ ေလာကအျမင္၊ ယဥ္ေက်းမွဳထံုးဓေလ့၊ တန္ဖိုးထားမွဳ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မွဳ၊ ျဗဟၼစိုရ္တရားတို႔ကို ထင္ဟပ္ေသာ ျပယုဂ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပင္တည္း။

မိုးဦးကာလ ေခ်ာင္းက်ေသာခါ ပန္းေလာင္ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ကုန္သြယ္ေဖာက္ကားစီးပြားရွာၾကသည့္ ပိန္းေကာေလွရွင္ႏွင့္ ေလွထိုးသားေသြးေသာက္တို႔ စုေ၀းစားေသာက္ၾကသည့္ ထမင္း၀ိုင္းကို ၀န္ၾကီးပေဒသရာဇာက "အေငြ႕ေငြ႕ေခ်ာင္းေခ်ာင္း၊ စေလာင္းႏွင့္ ငါးပိကင္၊ ေလွဆိုက္တည့္လွ်င္ ေၾကးလင္ႏွင့္က်င္း၊ ရိုးရြက္ကယ္ဖူးေခါင္၊ အာပါးကိုေလာင္ ခ်ဥ္ေပါင္ပူလွသည့္ဟင္း" ႏွင့္ "ေသြးေသာက္ကယ္ေခၚ အေဖာ္ေပါင္းညိွ၊ ငံု႔ကာငံု႔ကာ ၀ပ္၍သာ၊ ဆုပ္ကာေလြးလိုက္ဘိသည္" ဟူ၍တစ္ဖံု…

၀သန္ကာလ မိုးက်ေသာခါ လယ္ထြန္သြားေသာ လယ္သမားမိသားစု လက္ေရတစ္ျပင္တည္း ထမင္း၀ိုင္းျမင္ကြင္းကို "ဖားေပါက္စင္းငယ္ ျခင္းပလိုင္း၀ယ္၊ ခရူပီေလာ ေရာေႏွာ၍သာလြယ္၊ ဟင္းရြက္ကယ္ႏုနယ္ တစ္သြယ္ကန္းစြန္း၊ ဆူးပုပ္ကယ္ကင္းပံု အလံုးစံု၊ ဖူးငံုသာ ေရာ၍ ျပြမ္းသည္ႏွင့္ေလး။ ခ်ိဳလည္းခ်ိဳလြန္း၊ ရည္ရႊမ္းမ်ားစြာ၊ ၾကံဟင္း ၾကြက္နားေပါင္း ေသာင္းေျပာင္းေရာ၍သာ၊ အိမ္သို႔ေရာက္ခါ လ်င္စြာခ်က္ျပဳတ္၊ ထမင္းကပူ ဟင္းကပူ၊ ရွဴရွဴသာ ရွမ္းငရုတ္ကယ္ႏွင့္ ေလး။" ဟူ၍ တစ္မ်ိဳး…

ေႏြဦးကာလ ျမဴထေသာခါ ထန္းလုပ္ငန္းခြင္က ထန္းသမားမိသားစု ေဒါင္းလန္းၾကီးထမင္း၀ိုင္းကို စာဆို သရုပ္ေဖာ္ပံုမွာ "ႏွီးေဒါင္းလန္းၾကီး ခူးျပီးေသာခါ၊ သမီးႏွင့္သား မ်ားလို႔မ၀င္သာ၊ ဒူးတစ္ဖက္ဟာ တြန္းကာဖယ္လ်က္၊ သူ႔ထက္ငါေလ စားေတာ့မည္ေစ၊ စေပ သာလွ အုန္းခြက္ကယ္ႏွင့္ေလး။ ငံု႔လ်က္ကိုယ္စီသာ ဆုပ္ကာေလြးေတာ့သည္။ ျပီးလွ်င္ ေရမရွာ ေခြးသာ ေကၽြးေတာ့သည္။" ဟူ၍ တစ္သြယ္…

ေဆာင္းဦးကာလ ႏွင္းက်ေသာခါ ေတာင္ပိုင္တက္ဘြဲ႕၌လည္း ၀န္ၾကီးပေဒသရာဇာ မိသားစုလက္ဆံုထမင္း၀ိုင္းကို စာပန္းခ်ီျခယ္ပံုက "ကင္ပလင္းရြက္ ဖြတ္ေျခာက္စြက္ကာ၊ မီးမွာဖုတ္သည္ ငရုတ္မိုးေမွ်ာ္သာ၊ ၾကက္သြန္မပါ ဆံုမွာေထာင္းမွ၊ ထမင္းဟင္းပူ ငရုတ္ဟူ၊ လူလူအေငြ႔ထသည္ႏွင့္ေလး။ ရုကၡနတ္ကိုပင္ တင္ရည္ထားေတာ့သည္။ တိုးေ၀ွ႔သူ႔ထက္ငါ ဆုပ္ကာစားေတာ့သည္။" ဟူ၍ တစ္နည္း… ဖြဲ႕ျပ၏။ မိုးေမွ်ာ္ငရုတ္၊ ဟင္းရြက္အဆိုးအေကာင္းေသာင္းေျပာင္းေရာရာ အသားခပ္ထားေသာ ဟင္းတစ္မယ္၊ ငါးပိကင္တို႔သည္ ျမန္မာ့ထမင္း၀ိုင္း၏ အဂၤါရပ္မ်ားဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ေဒါင္းလန္းၾကီး၊ ဖ်ဥ္းနားတို၊ ေျမအင္တံု စသည္တို႔သည္ ေရွးျမန္မာတို႔၏ ထမင္း၀ိုင္း အိုးခြက္အသံုးအေဆာင္ တန္ဆာပလာမ်ား ျဖစ္၏။ အလုပ္ကပန္းပန္းႏွင့္္ ၀မ္းမီးကလည္းတညီးညီးေတာက္ေလာင္ေနခိုက္ ခုခ်က္ခုစား ထမင္းပူပူဟင္းပူပူကို ရွဴရွဴသာ ရွမ္းငရုတ္ကယ္ႏွင့္ ဧရာမထမင္းလုပ္ၾကီးကို ဆုပ္ကာ သူ႕ထက္ငါ တိုးကာေ၀ွ႔ကာ စားၾကသည္မွာ အဘယ္မွ်ျမိန္လိုက္ေလ မလဲ။ ဤကဲ့သို႔ေသာထမင္း၀ိုင္းမ်ိဳးမွ မိသားစု၀င္တို႔ၾကား အခ်စ္မတိုးေစလွ်င္ အဘယ္သို႔ေသာ ထမင္း၀ိုင္းက အခ်စ္ကို တိုးေစလိမ့္မလဲ။ ၀န္ၾကီးပေဒသရာဇာ၏ ျမန္မာ့လက္ေရတစ္ျပင္စီး ထမင္း၀ိုင္းမ်ားက ၀ိုင္းလုပ္၀ိုင္းစား သမ၀ါယမစိတ္ဓာတ္၊ စည္လံုးညီညြတ္မွဳစိတ္ဓာတ္၊ ေအးအတူပူအမွ်စိတ္ဓာတ္ကို ထင္ဟပ္ျပသေနပါ၏။

ဆရာေန၀င္းျမင့္က သူ၏ ႏွီးေဒါင္းလန္းဆင္ဖနီ ေဆာင္းပါး၌ "ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဆရာၾကီးဦးခ်မ္းေျမ့ (ျမေကတု) ၏ အယူအဆကို ႏွစ္သက္ပါသည္။ စိတ္၊ လက္၊ ၀မ္းကို ျမန္မာတို႔ အဓိပၸါယ္တူ ေရလဲသံုးၾကပါသည္။ ၀မ္းသာျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္း စိတ္သာယာျခင္း၊ မသာယာျခင္းကို ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွးအသံုး "၀မ္းပ်က္လိလိ" သည္ "စိတ္ပ်က္လိလိ" ပင္ျဖစ္သည္။ စိတ္ေအးလက္ေအး၊ စိတ္ပါလက္ပါ၊ စိတ္လက္ခ်မ္းသာ၊ စိတ္လက္ညွိဳးငယ္စသည္ ျဖင့္ စိတ္ႏွင့္လက္ကို အဓိပၸါယ္ အတူတူသံုးစြဲၾကသည္လည္းရွိသည္။ လက္ေရတစ္ျပင္တည္း ဟူေသာ သီခ်င္း၏ သေဘာရင္းမွာ စိတ္ေရတစ္ျပင္တည္း ကိုသာ ဆိုလိုသည္။ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတစ္လက္ ေရကဲ့သို႔ အရွိဳင္းအေကာမရွိ တစ္ခ်က္တည္းညီသည္ဆိုသည့္ သေဘာဟု ေကာက္ယူႏိုင္သည္။" ဟူ၍ လက္ေရတစ္ျပင္တည္းသည္ စိတ္ေရတစ္ျပင္တည္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိပၸာယ္စပ္ဟပ္ ျပပံုမွာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ လက္ေရတစ္ျပင္တည္းထမင္း၀ိုင္းသည္ ျမန္မာတို႔၏ စိတ္ေရတစ္ျပင္တည္း၊ တစ္ေသြးတည္း၊ တစ္သားတည္း၊ ေမတၱာ၌ တိမ္းညြတ္ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္းသေဘာပင္တည္း။ နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္၊ ေလဘာတီမျမရင္ ႏွင့္ မၾကည္ေအာင္တို႔သည္ ဇာတိႏြယ္ (၀ါ) လက္ေရတစ္ျပင္တည္း သီခ်င္းျဖင့္ ျမန္မာတို႔၏ ဇာတိမာန္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို ပုတ္ႏွိဳးခဲ့ၾကသည္။ ထိုအမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးသည္ကား ပုခက္လႊဲေသာ လက္ပိုင္ရွင္၊ အိမ္ေထာင့္ရွင္မတို႔ဖန္တီးေသာ၊ ေမတၱာ၊ ေစတနာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ စသည့္ ျဗဟၼစိုရ္တရားတို႔ျဖင့္ ထံုမႊမ္းေသာ လက္ေရတစ္ျပင္တည္း ျမန္မာ့ထမင္း၀ိုင္းမ်ားဆီမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ကိုေဇာ္(ေမာရ၀တီ)

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+