ကၽြန္ေတာ္ေရးသားခဲ႔ေသာ Android Applications APK files မ်ား မွ်ေဝျခင္း

ကၽြန္ေတာ္ ေရးသားခဲ႔တဲ႔ apk ေလးေတြကို အခမဲ႔ ရယူသံုးစြဲႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

https://www.dropbox.com/sh/qblo2ci8kd3web5/DVUJJ_MV38/%E1%80%99%E1%80%82%E1%81%A4%E1%80%9C%E1%80%AC%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9.apk 
စစ္သည္ေတာ္က်င္႔ဝတ္ (၆၀) ကိုေတာ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ ေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။


https://www.dropbox.com/sh/qblo2ci8kd3web5/O4ja2xS4bP/%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%E1%80%9D%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%81%86%E1%81%80%29-1.apk

ရုရွ ကေန ျမန္မာဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာကေန ရုရွ ကို ျပန္ဆိုႏိုင္ၾကေစဖို႔ အဘိဓာန္ေလးတစ္ခုကို ေရးသားေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
https://www.dropbox.com/sh/qblo2ci8kd3web5/RDU5amIaQO/%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%BD-%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC-%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%BD%20%E1%80%A1%E1%80%98%E1%80%AD%E1%80%93%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9-3.apk
 ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ႔တဲ႔ မဂၤလာတရားေတာ္ေတြရဲ႕ ျမန္မာျပန္ကို သာသနာေရး ဦးစီးဌာနက ထုတ္ေဝတဲ႔ စာအုပ္ထဲကေန ကူးယူေရးသားေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
https://www.dropbox.com/sh/qblo2ci8kd3web5/DVUJJ_MV38/%E1%80%99%E1%80%82%E1%81%A4%E1%80%9C%E1%80%AC%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9.apk
 ကၽြန္ေတာ္ အသံုးမ်ားတဲ႔ DOS command ေတြကို စုစည္းေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ ခ်ဲ႕ထြင္ ေရးသားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။
https://www.dropbox.com/sh/qblo2ci8kd3web5/mtD7PfUZCH/DOS%20commands.apk

 အထက္ပါ APK မ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ျပဳလုပ္ဖို႔ ပံုကို ကလစ္ ႏွိပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။
အသံုးျပဳလို႔ အဆင္မေျပတာရွိခဲ႔ရင္ ကၽြန္ေတာ္႔ကို ဆက္သြယ္ အႀကံေပးေစလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+