ဒီဂ်စ္တယ္ ေဖာင္တိန္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကၽြန္ေတာ္႔အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္အတြက္ Open Education စနစ္တစ္ခု လိုအပ္တယ္လို႔ ေတြးမိတဲ႔အခ်ိန္ကစၿပီး ပညာေရးအေၾကာင္း၊ သင္ၾကားမႈအေၾကာင္းေတြ ေလ႔လာျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ သင္ၾကားမႈနဲ႔ သင္ယူမႈေတြမွာ နည္းပညာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်သင္႔တယ္လို႔ ယူဆမိတာေၾကာင္႔ ေငြေၾကးအသင္႔အတင္႔နဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေရရွည္သံုးလို႔ရမယ္႔ နည္းပညာမ်ိဳးကို ရွာေနခဲ႔မိပါတယ္။ Youtube ထဲမွာ တကၠသိုလ္မ်ားက သင္ၾကားမႈ ဗီဒီယိုေတြကို ၾကည္႔ရင္း ဒီဂ်စ္တယ္ ေဖာင္တိန္ေတြကို သင္ၾကားမႈမွာ အသံုးခ်သင္႔တယ္ဆိုတာ နားလည္လာပါတယ္။ Penn State တကၠသိုလ္ရွိ Teaching and Learning with Technology က ေရးသားခဲ႔တဲ႔ white paper တစ္ေစာင္ကိုဖတ္ရင္း ျမန္မာျပည္က ဆရာမ်ားအတြက္လည္း အသံုးတည္႔မယ္လို႔ ယူဆတဲ႔အတြက္ ျပန္လည္ ေဝမွ်ေပးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။

နိဒါန္း
ဒီဂ်စ္တယ္ ေဖာင္တိန္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး လက္ေရးမွတ္စုမ်ား၊ ေရးဆြဲထားေသာ ရုပ္ပံုမ်ား ကို မွတ္သားသိမ္းဆည္းထားႏိုင္သလို အခ်ိဳ႕ ဒီဂ်စ္တယ္ ေဖာင္တိန္မ်ားတြင္ အသံဖမ္းႏိုင္ေသာ စနစ္မ်ားပါ ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ မွတ္စုထုတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးခ်ျခင္းႏွင္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ဖန္တီးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
ဒီဂ်စ္တယ္ ေဖာင္တိန္ဆိုတာ ဘာလဲ ?
ဒီဂ်စ္တယ္ ေဖာင္တိန္မ်ားကို အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳၾကတာကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လက္ေရးစာမူေတြ၊ မွတ္စုေတြကို သိမ္းဆည္းဖို႔  ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ဒီဂ်စ္တယ္အသြင္ ေျပာင္းထားတဲ႔ မွတ္စုေတြကို ေဖာင္တိန္ထဲမွာ၊ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာနဲ႔ cloud ကို အလိုအေလ်ာက္ ေပးပို႔ သိမ္းဆည္းတာေတြ ျပဳလုပ္ ႏိုင္ၾကပါတယ္။
ဒီဂ်စ္တယ္ ေဖာင္တိန္အခ်ိဳ႕ကေတာ႔ အသံသြင္းတဲ႔ စနစ္နဲ႔ မွတ္စုေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ထားလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားသမွ်၊ ေျပာသမွ်၊ ေရးသမွ်ကို ဖမ္းယူသိမ္းဆည္းထားႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ႔ မွတ္စုေတြကို သိမ္းဆည္းျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းနဲ႔ အျပန္အလွန္ေျပာဆို မွတ္သားထားခ်က္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာ ဒါမွမဟုတ္ တက္ဘလက္၊ စမတ္ဖုန္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Penn State တကၠသိုလ္က Teaching and Learning with Technology အေနနဲ႔ ေအာက္ပါ ဒီဂ်စ္တယ္ ေဖာင္တိန္ ေလးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳၿပီး စမ္းသပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
Wacom Inkling Digital Sketch Pen
Livescribe 2 GB Echo Smartpen
Livescribe 2 GB Sky Wi-Fi Smartpen
Livescribe 3 Smartpen Pro Edition for iPad

ဒီဂ်စ္တယ္ ေဖာင္တိန္ေတြ ဘယ္လို အလုပ္လုပ္သလဲ ?
ဒီဂ်စ္တယ္ေဖာင္တိန္မ်ားသည္ သာမန္ ေဘာပင္ တစ္ေခ်ာင္းကဲ႔သို႔ပင္ ေရးသားႏိုင္ေသာ္လည္း  ဒီဂ်စ္တယ္ မွတ္စုမ်ား သိမ္းဆည္းပံုမွာ တစ္ခုႏွင္႔ တစ္ခု ကြဲျပား ျခားနားသည္။ အခ်ိဳ႕ေဖာင္တိန္မ်ားတြင္ ကင္မရာပါဝင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေဖာင္တိန္မ်ားတြင္မူ စာရြက္ကို ညွပ္ထားရသည္႔ ျပင္ပကိရိယာ အကူအညီျဖင္႔ ေဖာင္တိန္၏ ေရြ႕လ်ားမႈကို ဖမ္းယူ မွတ္သားထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေဖာင္တိန္မ်ားက အထူးျပဳလုပ္ထားသည္႔ စကၠဴကို အသံုးျပဳရၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ မည္သည္႔ စကၠဴႏွင္႔မဆို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ စကၠဴမွာလည္း ေစ်းခ်ိဳေလ႔ ရွိပါသည္။ 
ေဖာင္တိန္အားလံုးအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ ေဆာ႔ဖ္ဝဲလ္ ထည္႔သြင္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ ေဖာင္တိန္ႏွင္႔ ကြန္ပ်ဴတာအၾကား သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ cloud သို႔ ဒီဂ်စ္တယ္ဖိုင္မ်ား သိမ္းဆည္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ဒီဂ်စ္တယ္ေဖာင္တိန္မ်ားရဲ႕ ထူးျခားခ်က္မ်ား
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အေနျဖင္႔ ဒီဂ်စ္တယ္ ေဖာင္တိန္ကို အသံုးျပဳ၍ သရုပ္ျပပံုမ်ား လွ်င္ျမန္စြာေရးဆြဲႏိုင္ၿပီး ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ေဝမွ် သင္ၾကားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အေနျဖင္႔ ရႈပ္ေထြးသည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ား ရွင္းလင္းႏိုင္ရန္ အိမ္ သို႔မဟုတ္ ရံုးခန္းအတြင္း သရုပ္ျပမႈမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ေပသည္။ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း စတူဒီယိုျပင္ဆင္ကာ ရိုက္ကူးမည္႔အစား လွ်င္ျမန္လြယ္ကူေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ေဖာင္တိန္ျဖင္႔ ရိုက္ကူးထားမႈမ်ားကို တည္းျဖတ္မႈ အနည္းငယ္ျပဳလုပ္ကာ အြန္လိုင္းသို႔ လႊင္႔တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္႔ ပေရာဂ်က္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ထားသည္႔ မွတ္စုမ်ားအား ဒီဂ်စ္တယ္ ေဖာင္တိန္မ်ားျဖင္႔ မွတ္သားသိမ္းဆည္းထားၿပီး မွတ္စုအားလံုးကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ ျပန္လည္ စုစည္းထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
အတန္းတစ္ခုအတြင္း သင္ၾကားေနသမွ် သင္ခန္းစာမ်ား ကိုလည္း ေက်ာင္းသား တစ္ဦးတည္းက ဒီဂ်စ္တယ္ ေဖာင္တိန္ျဖင္႔ မွတ္စုျပဳလုပ္ကာ ကြန္ပ်ဴတာ သို႔မဟုတ္ Dropbox ကဲ႔သို႔ေသာ cloud-based storage system တစ္ခုအတြင္းတြင္ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မည္။ 
လက္ေရးမူျဖင္႔ ေရးသားရန္ အိမ္စာေပးခံရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္လည္း ဆရာ၊ ဆရာမကို မိမိလက္ေရးမူ ေပးအပ္လိုက္ခ်ိန္တြင္ မိမိအတြက္ ေသသပ္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ မိတၱဴတစ္စံု က်န္ရွိေနေပမည္။ 
Inkling ကဲ႔သို႔ေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ ေဖာင္တိန္မ်ားသည္ အလုပ္ခြင္အတြင္း ကလစ္ဘုတ္ေပၚတြင္ ညွပ္ထားေသာ စာရြက္အေပၚ ေရးဆြဲထားသမွ်ကို မွတ္တမ္းတင္ သိမ္းဆည္းႏိုင္ေပသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အင္တာဗ်ဴးႏွင္႔ လက္ေတြ႕ ေမးျမန္း မွတ္သားရသည္႔ လူမႈေရးပညာ၊ စိတ္ပညာႏွင္႔ မႏုႆေဗဒ ပညာရပ္မ်ိဳးအတြက္ အသံဖမ္းယူႏိုင္ေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ေဖာင္တိန္မ်ားက အသံုးဝင္လွၿပီး မွတ္စု ေရးသားေနခ်ိန္တြင္ အသံပါ သြင္းထားႏိုင္ေပသည္။

သင္ၾကားမႈႏွင္႔ သင္ယူမႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ဒီဂ်စ္တယ္ ေဖာင္တိန္မ်ားကို တစ္ကိုယ္ရည္ မွတ္စုထုတ္သူမ်ားအတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ စာသင္ခန္းအတြင္းမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအေနျဖင္႔ သင္ခန္းစာမ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္ မွတ္စု ျပဳလုပ္ကာ ဆာဗာတစ္ခုတြင္ စုစည္းထားႏိုင္သည္။ Handwriting recognition program မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လက္ေရးမူမ်ားကို စာသားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည္။ သိမ္းဆည္းထားသည္႔ စနစ္အေပၚ မူတည္၍ မွတ္စုမ်ားကို ရွာေဖြယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သင္ၾကားမႈစြမ္းရည္အခ်ိဳ႕ နိမ္႔က်ေနသည္႔ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ နည္းျပ၏ အသံႏွင္႔ လက္ေရးမွတ္စု ဓာတ္ပံုမ်ား သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ျခင္းေၾကာင္႔ မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို အခ်ိန္ယူကာ ျပန္လည္နားေထာင္ ေလ႔က်င္႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Penn State ႏွင္႔ Auburn တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အဆိုပါ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ ေဖာင္တိန္မ်ား ပံ႔ပိုးထားရွိပါသည္။ 
နည္းျပမ်ားအတြက္လည္း ပံုဆြဲပရိုဂရမ္မ်ား မလိုအပ္ဘဲ လြယ္လင္႔တကူ သရုပ္ျပပံုမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ေစျခင္းေၾကာင္႔ သင္ၾကားမႈကို ပိုမိုလြယ္ကူ ထိေရာက္ေစပါသည္။ စာရြက္ေပၚတြင္ ေရးဆြဲမွတ္သားထားခ်က္မ်ားႏွင္႔ ဒီဂ်စ္တယ္ ေကာ္ပီတို႔အၾကား ျခားနားမႈမရွိဘဲ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္စြာ ရရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ နည္းျပမ်ားအေနျဖင္႔ တြက္ခ်က္ပံု အဆင္႔ဆင္႔ ရွင္းျပခ်က္မ်ားကို အသံႏွင္႔ ရုပ္ပံု ကိုက္ညီမႈရွိေသာ အေသးစား ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာမ်ား ဖန္တီးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သမားရိုးက် ဗီဒီယို ကင္မရာမ်ားထက္ သယ္ေဆာင္ရ ေပါ႔ပါးလြယ္ကူၿပီး ခ်ိန္ညွိရန္ အဆင္ေျပေစသည္။ စမ္းသပ္မႈအရ ၉၀%ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သာမန္ မွတ္စုမ်ားထက္ ဒီဂ်စ္တယ္ မွတ္စုမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္ေၾကာင္း ယူဆၾကပါသည္။

အားနည္းခ်က္မ်ား
ဝါယာလက္စနစ္ အဆင္မေျပသည္႔ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းရန္ USB မွ တဆင္႔သာ ကြန္ပ်ဴတာႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ဗီဒီယိုမ်ားကို ဖန္တီးရန္ ေဆာ႔ဖ္ဝဲမ်ားႏွင္႔ အျခားတည္းျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။
အခ်ိဳ႕ သင္ခန္းစာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ နည္းျပ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၏ ခြင္႔ျပဳခ်က္ လိုအပ္ႏိုင္သည္။
ဒီဂ်စ္တယ္ေဖာင္တိန္ႏွင္႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ကုန္က်စားရိတ္ ျမင္႔မားႏိုင္ေပသည္။

လက္ရွိထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳေနၾကသူမ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တကၠသိုလ္ႏွင္႔ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳ၍ သင္ၾကား၊ သင္ယူေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္ -
Auburn
Penn State College of Engineering
Penn State Office for Disability Services
Portland Community College

နိဂံုး
အခ်ဳပ္အားျဖင္႔ဆိုရေသာ္ ဒီဂ်စ္တယ္ ေဖာင္တိန္မ်ားသည္ သင္ၾကားမႈႏွင္႔ သင္ယူမႈ ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ ထိေရာက္ေအာင္ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ ဆိုပါက အလြန္အက်ိဳးမ်ားေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင္႔ Open Education ကဲ႔သို႔ေသာ အြန္လိုင္းႏွင္႔ မီဒီယာ အေျချပဳ အခမဲ႔ လြတ္လပ္ ပညာေရး စနစ္မ်ားအတြက္ အထူးလိုအပ္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ နည္းျပမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိတို႔ အခမဲ႔မွ်ေဝေပးမည္႔ သ င္ခန္းစာမ်ားကို အားလပ္သည္႔အခ်ိန္တြင္ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္မ်ား
Dr. ေအာင္ဝင္းထြဋ္
(BluePhoenix)
http://www.engineer4myanmar.com

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+